Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 249
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.05.29 08:20
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.06.27 12:43

Treść strony

Uchwała Nr XXIX/336/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2017.

Uchwała Nr XXIX_336_2017.pdf (PDF)
(dodano: 2017-02-02 14:22)
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-02 14:25

Uchwała Nr XXIX/337/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2017

Uchwała Nr XXIX_337_2017.pdf (PDF)
(dodano: 2017-02-02 14:23)
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-02 14:25

Uchwała Nr XXIX/338/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2017

Uchwała Nr XXIX_338_2017.pdf (PDF)
(dodano: 2017-02-02 14:25)
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39

Uchwała Nr XXIX/339/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/316/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

Uchwała Nr XXIX_339_2017.pdf (PDF)
(dodano: 2017-02-02 14:27)
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39

Uchwała Nr XXIX/340/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Margonin działki gruntu w Margoninie

Uchwała Nr XXIX_340_2017.pdf (PDF)
(dodano: 2017-02-02 14:29)
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39

Uchwała Nr XXIX/341/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Uchwała Nr XXIX_341_2017.pdf (PDF)
(dodano: 2017-02-02 14:30)
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39

Uchwała Nr XXIX/342/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia w formie przetargu działek gruntu w Studźcach

Uchwała Nr XXIX_342_2017.pdf (PDF)
(dodano: 2017-02-02 14:32)
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39

Uchwała Nr XXIX/343/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klotyldzin

Uchwała Nr XXIX_343_2017.pdf (PDF)
(dodano: 2017-02-02 14:33)
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39

Uchwała Nr XXIX/344/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. 22 Stycznia (teren budownictwa mieszkaniowego)

Uchwała Nr XXIX_344_2017.pdf (PDF)
(dodano: 2017-02-02 14:34)
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39

Uchwała Nr XXIX/345/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Margonin, wyznaczenia inkasentów oraz wynagradzania za inkaso

Uchwała Nr XXIX_345_2017.pdf (PDF)
(dodano: 2017-02-02 14:36)
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-02 14:36

Uchwała Nr XXIX/346/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XXIX_346_2017.pdf (PDF)
(dodano: 2017-02-02 14:37)
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39

Uchwała Nr XXIX/347/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XXIX_347_2017.pdf (PDF)
(dodano: 2017-02-02 14:38)
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39

Uchwała Nr XXX/348/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-03 12:57

Uchwała Nr XXX/349/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXX/350/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkółpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXX/351/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXX/352/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zbycia w formie przetargu działki gruntu w Studźcach

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXX/353/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod firmą: Margonin Invest spółka z o.o

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXX/354/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXX/355/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2017 - 2021

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXX/356/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXX/357/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXX/358/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Programu Rewitalizacji Gminy Margonin na lata 2017-2023

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXX/359/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zbycia w formie przetargu działki gruntu w Studźcach

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXXI/360/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zbycia w formie przetargu działek gruntu w Studźcach

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/361/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie sprostowania uchwały nr XXIX/341/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/362/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy Margonin, działki gruntu w Lipinach (od p. J.B. Hartwig)

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/363/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy Margonin, działki gruntu w Margońskiej Wsi (M.P. Gustek)

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/364/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy Margonin, działki gruntu w Studźcach (K. Mikołajczyk, W. Kaźmierczak)

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/365/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-04 11:20
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-04 11:19

Uchwała Nr XXXI/366/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2017-2021

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/367/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin, na działce numer 51/50 obręb Klotyldzin

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/368/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie pomiędzy ul. Strzelecką a Szmocińską w Margoninie

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/369/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Margonin w 2017 roku

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/370/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania do uchylenia uchwały Rady Miasta i Gminy Margonin

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/371/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXII/372/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zamiany gruntów w Lipinach

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-27 14:21

Uchwała Nr XXXII/373/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zamiany gruntów w Zbyszewicach

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-27 14:21

Uchwała Nr XXXII/374/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntów w Zbyszewicach

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-27 14:21

Uchwała Nr XXXII/375/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-27 14:21

Uchwała Nr XXXII/376/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-27 14:21

Uchwała Nr XXXII/377/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2017-2021

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-27 14:21

Uchwała Nr XXXII/378/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie Sp z o.o. z siedzibą w Margoninie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-27 14:21
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-27 14:16

Uchwała Nr XXXII/379/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu dla budowy fermy brojlerów kurzych w miejscowości Młynary

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-27 14:21

Uchwała Nr XXXII/380/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-27 14:21
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-29 08:18

Uchwała Nr XXXIII/381/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2016 r.,

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-29 08:19

Uchwała Nr XXXIII/382/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Margonin za 2016 r.

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-29 08:19

Uchwała Nr XXXIII/383/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Piła

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-29 08:19

Uchwała Nr XXXIII/384/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-29 08:20

Uchwała Nr XXXIII/385/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2017-2021,

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50

Uchwała Nr XXXIII/386/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/316/2016 Rady Miasta i Gminy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50

Uchwała Nr XXXIII/387/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin,

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50

Uchwała Nr XXXIII/388/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanejw Margoninie i w Lipinach, na rzecz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50

Uchwała Nr XXXIII/389/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanychw Studźcach

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50

Uchwała Nr XXXIII/390/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Klotyldzinie

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50

Uchwała Nr XXXIII/391/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie: Ośrodka Wypoczynkowego – Hotel w Margoninie i ul. Polnej – teren zabudowy wielorodzinnej

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50

Uchwała Nr XXXIII/392/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50

Uchwała Nr XXXIII/393/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zapewnienia finansowania przez gminę kosztów realizacji zadania pn.: "Przebudowa z nadbudową i rozbudowa budynku kina na nową siedzibę Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie oraz budowa budynku filii bibliotecznej w Lipinach" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Gmina Margonin

ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

NIP 607-00-55-742 / REGON 570791030

nr rachunku bankowego
94 8945 0002 1300 0101 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Chodzieży o/Margonin

kod TERYT:
3001043 - Gmina Margonin
3001044 - miasto Margonin
3001045 - obszar wiejski Gminy Margonin

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 67 28 46 068, 67 28 46 059

fax 67 28 47 273

e-mail: sekretariat@margonin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Godziny

Godziny urzędowania

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poznańska 8

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.