Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontakt i organizacja biur

Urząd Miasta i Gminy Margonin

ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
tel. 67 28 46 068
fax 67 28 47 273
e-mail: sekretariat@margonin.pl

Burmistrz - Janusz Piechocki
tel. 67 28 46 059 (sekretariat)
e-mail: burmistrz@margonin.pl

Zastępca Burmistrza - Łukasz Malczewski
tel. 67 28 46 059 (sekretariat)
e-mail: zastepca.burmistrza@margonin.pl

Skarbnik Gminy - Danuta Bogacz
tel. 67 35 41 330
e-mail: skarbnik@margonin.pl

Doradca Burmistrza - Franciszek Wyrwa
tel. 67 28 46 059 (sekretariat)

Radca Prawny - Małgorzata Szubert
tel. 67 28 46 059 (sekretariat)

Punkt informacyjny - Barbara Kamińska
tel. 67 28 46 068

 • autor informacji: Karolina Zmudzińska
  data wytworzenia: 2014-08-05
 • opublikował: Czesław Bednarz
  data publikacji: 2014-08-05 11:24
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-27 11:43

Wydział Organizacyjny i Kadr

Naczelnik wydziału - Karolina Zmudzińska
tel. 67 35 41 340
e-mail: karolina.zmudzinska@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 11

Sprawy kancelaryjne i organizacja sekretariatu - Agnieszka Kurnik
tel. 67 28 46 059
e-mail: sekretariat@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, sekretariat

Kadry, sprawy organizacyjne - Monika Połczyńska
tel. 67 35 41 340
e-mail: monika.polczynska@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 11

Sprawy administracyjno-prawne, obsługa rady i działalność pożytku publicznego - Katarzyna Maćkowiak
tel. 67 35 41 343
e-mail: katarzyna.mackowiak@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 12

 • autor informacji: Karolina Zmudzińska
  data wytworzenia: 2014-08-05
 • opublikował: Czesław Bednarz
  data publikacji: 2014-08-05 11:26
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-13 10:47

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Naczelnik wydziału - Marek Nowaczewski
tel. 67 35 41 345
e-mail: marek.nowaczewski@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 15

Gospodarka odpadami komunalnymi i windykacja należności - Monika Melińska
tel. 67 35 41 346
e-mail: monika.melinska@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 15

Mienie komunalne, gospodarka gruntami - Jolanta Krząkała
tel. 67 35 41 348
e-mail: jolanta.krzakala@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 14

Gospodarka gruntami, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska i rolnictwo - Justyna Dziwulska
tel. 67 35 41 347
e-mail: justyna.dziwulska@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 14

 • autor informacji: Karolina Zmudzińska
  data wytworzenia: 2014-08-05
 • opublikował: Czesław Bednarz
  data publikacji: 2014-08-05 11:28
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-19 14:26

Wydział Rozwoju

Naczelnik wydziału - Katarzyna Sałata
tel. 67 35 41 334
e-mail: katarzyna.salata@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 8

Pozyskiwanie środków zewnętrznych, inwestycje i zamówienia publiczne - Karolina Włodarska-Wojtecka
tel. 67 35 41 331
e-mail: karolina.wlodarska@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 3

Zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków zewnętrznych - Monika Grzeszkowiak
tel. 67 35 41 342
e-mail: monika.grzeszkowiak@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 11

 • autor informacji: Karolina Zmudzińska
  data wytworzenia: 2014-08-05
 • opublikował: Czesław Bednarz
  data publikacji: 2014-08-05 11:29
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-15 10:51

Wydział Administracyjny

Ewidencja materiałowa, archiwum i bieżąca obsługa urzędu - Sylwia Fuhrmann
tel. 67 35 41 344
e-mail: sylwia.fuhrmann@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 12

Nadzór nad obiektami infrastruktury sportowej - Sylwia Mirecka
tel. 67 35 41 341
e-mail: sylwia.mirecka@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 9

Pomoc administracyjna - Joanna Felska
tel. 67 35 41 333
e-mail: joanna.felska@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 7

Informatyk - Krzysztof Maciejewski
tel. 67 35 41 338
e-mail: krzysztof.maciejewski@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, sekretariat

 • autor informacji: Karolina Zmudzińska
  data wytworzenia: 2014-08-05
 • opublikował: Czesław Bednarz
  data publikacji: 2014-08-05 13:14
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-13 10:51

Wydział Finansowy

Naczelnik Wydziału, Skarbnik Gminy - Danuta Bogacz
tel. 67 35 41 330
e-mail: skarbnik@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 2

Księgowość budżetowa i planowanie budżetu - Danuta Mordyl
tel. 67 35 40 513
e-mail: danuta.mordyl@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 1

Sprawozdawczość budżetowa - Małgorzata Niedbalska
tel. 67 35 40 512
e-mail: malgorzata.niedbalska@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 1

Płace i należności publiczno-prawne - Teresa Rzeźnik
tel. 67 35 40 514
e-mail: teresa.rzeznik@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 1

Wymiar podatków i opłat lokalnych - Anna Łukaszewska
tel. 67 35 41 336
e-mail: anna.lukaszewska@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 10

Księgowość podatkowa - Łucja Ślesicka
tel. 67 35 41 337
e-mail: lucja.slesicka@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 10

Kasa - Urszula Kryk
e-mail: urszula.kryk@margonin.pl
tel. 67 35 41 332
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, kasa

 • autor informacji: Karolina Zmudzińska
  data wytworzenia: 2014-08-05
 • opublikował: Czesław Bednarz
  data publikacji: 2014-08-05 13:24
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-16 09:30

Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

ul. Poznańska 8, 64-830 Margonin

Kierownik USC - Naczelnik Wydziału - Piotr Żurawski
tel. 67 28 46 700
e-mail: usc@margonin.pl
biuro: USC Margonin, ul. Poznańska 8

Sprawy wojskowe, obrona cywilna i działalność gospodarcza - Izabela Chróścińska
tel. 67 28 35 330
e-mail: izabela.chroscinska@margonin.pl
biuro: USC Margonin, ul. Poznańska 8

Ewidencja ludności i dowody osobiste - Katarzyna Wojtecka
tel. 67 28 46 906
e-mail: katarzyna.wojtecka@margonin.pl
biuro: USC Margonin, ul. Poznańska 8

 • autor informacji: Karolina Zmudzińska
  data wytworzenia: 2014-08-05
 • opublikował: Czesław Bednarz
  data publikacji: 2014-08-05 13:28
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-19 14:21

Straż Miejska

ul. Kościelna 14, 64-830 Margonin

Komendant - Katarzyna Kurnik
e-mail: straz.miejska@margonin.pl
tel. 67 21 52 805, 508 094 251
biuro: Straż Miejska, ul. Kościelna 14

Strażnik miejski - Mateusz Krojenka
e-mail: straz.miejska@margonin.pl
tel. 67 21 52 805, 508 094 252
biuro: Straż Miejska, ul. Kościelna 14

 • autor informacji: Karolina Zmudzińska
  data wytworzenia: 2014-08-05
 • opublikował: Czesław Bednarz
  data publikacji: 2014-08-05 13:32
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-28 08:33

Samodzielne stanowiska

Główny specjalista ds. budownictwa - Waldemar Straczycki
tel. 67 35 41 333
e-mail: waldemar.straczycki@margonin.pl
biuro: UMiG Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 7

 • autor informacji: Krzysztof Maciejewski
  data wytworzenia: 2016-09-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2016-09-15 10:54

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin

Katarzyna Drzewicka-Tokarz

Adres do korespondencji:
ul. Okrzei 15/9e
22-300 Krasnystaw

 • autor informacji: Krzysztof Maciejewski
  data wytworzenia: 2016-12-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2016-12-15 10:53

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Gmina Margonin

ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

NIP 607-00-55-742 / REGON 570791030

nr rachunku bankowego
94 8945 0002 1300 0101 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Chodzieży o/Margonin

kod TERYT:
3001043 - Gmina Margonin
3001044 - miasto Margonin
3001045 - obszar wiejski Gminy Margonin

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 67 28 46 068, 67 28 46 059

fax 67 28 47 273

e-mail: sekretariat@margonin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Godziny

Godziny urzędowania

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poznańska 8

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.