Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Harmonogram wywozu odpadów - kwiecień 2017 roku

  • autor informacji: Monika Melińska
    data wytworzenia: 2017-03-30
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
    data publikacji: 2017-03-30 14:42

Odpady komunalne - deklaracja o wysokości opłaty

Gmina Margonin informuje, że miejscem zagospodarowania, przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, jest Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Kopaszynie.

Gmina Margonin nie utworzyła stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK. W chwili obecnej PSZOK zorganizowany jest w formie mobilnej.

Odbiór odpadów odbywa się „u źródła ich powstania” 2 razy do roku. Odbiór odpadów polega na objechaniu samochodem ciężarowym gospodarstw domowy i odebraniu od nich zlegających odpadów (których nie można oddać w co miesięcznych zbiórkach) tzn.:
ubrania i tekstylia, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne,
baterie i akumulatory, chemikalia, zużyte opony, przeterminowane leki, budowlane.

Na terenie Gminy Margonin nie utworzono stałych punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do gratowozu.

Sprawozdanie i analiza Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Gmina Margonin

ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

NIP 607-00-55-742 / REGON 570791030

nr rachunku bankowego
94 8945 0002 1300 0101 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Chodzieży o/Margonin

kod TERYT:
3001043 - Gmina Margonin
3001044 - miasto Margonin
3001045 - obszar wiejski Gminy Margonin

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 67 28 46 068, 67 28 46 059

fax 67 28 47 273

e-mail: sekretariat@margonin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Godziny

Godziny urzędowania

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poznańska 8

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.