Szybkie linki

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 487
ostatnia aktualizacja tej strony:
2014.12.16 10:24
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.06.27 12:43

Treść strony

Zarządzenia Burmistrza - 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin.
(dodano: 2014-08-06 10:51, ostatnia modyfikacja: 2014-08-07 12:17)
Zarządzenie nr 2/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na 2014 rok.
(dodano: 2014-08-06 10:54, ostatnia modyfikacja: 2014-08-07 12:17)
Zarządzenie nr 3/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań zleconych na 2014 rok.
(dodano: 2014-08-06 10:55, ostatnia modyfikacja: 2014-08-07 12:18)
Zarządzenie nr 4/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których, realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
(dodano: 2014-08-06 10:58)
Zarządzenie nr 5/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień związanych z realizacją przedsięwzięć.
(dodano: 2014-08-06 11:04)
Zarządzenie nr 6/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami kierownikowi zakładu budżetowego
(dodano: 2014-08-06 11:06)
Zarządzenie nr 7/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.
(dodano: 2014-08-06 11:07)
Zarządzenie nr 8/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Margoninie oraz ustalenia składu komisji przeprowadzającej te czynności.
(dodano: 2014-08-06 11:08)
Zarządzenie nr 9/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 128/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zasad wędkowania w 2014 roku na Jeziorze Margonińskim, Zbyszewickim i łowisku Rutki.
(dodano: 2014-08-06 11:12, ostatnia modyfikacja: 2014-08-07 12:18)
Zarządzenie nr 10/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.
(dodano: 2014-08-06 11:14)
Zarządzenie nr 11/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2014r.
(dodano: 2014-08-06 11:15)
Zarządzenie nr 12/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowej i powołania komisji ds. oceny ofert na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2014r.
(dodano: 2014-08-06 11:19)
Zarządzenie nr 13/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin.
(dodano: 2014-08-06 11:20)
Zarządzenie nr 14/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok instytucji kultury- Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.
(dodano: 2014-08-06 11:21)
Zarządzenie nr 15/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej.
(dodano: 2014-08-06 11:26)
Zarządzenie nr 16/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie.
(dodano: 2014-08-06 11:29, ostatnia modyfikacja: 2014-08-07 12:18)
Zarządzenie nr 17/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2011 z dnia 18 lutego 2011r., dotyczącego warunków oraz stawek czynszu za dzierżawę, najem oraz użyczenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Margonin.
(dodano: 2014-08-06 11:29, ostatnia modyfikacja: 2014-08-07 12:19)
Zarządzenie nr 18/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na 2014 rok.
(dodano: 2014-08-06 11:30, ostatnia modyfikacja: 2014-08-07 12:19)
Zarządzenie nr 19/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych na 2014 rok.
(dodano: 2014-08-06 11:31, ostatnia modyfikacja: 2014-08-07 12:19)
Zarządzenie nr 20/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.
(dodano: 2014-08-06 11:32, ostatnia modyfikacja: 2014-08-07 12:20)
Zarządzenie nr 21/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie określenia zasad udostępniania powierzchni reklamowych na obiektach, urządzeniach oraz innych nośnikach informacji pozostających w zarządzie Gminy Margonin poprzez umieszczanie szyldów, reklam banerowych i innych form przekazywania informacji.
(dodano: 2014-08-06 11:38)
Zarządzenie nr 22/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Z 1996 Nr 70, poz 335 ze zm.) oraz art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz 1458 ze zm.)
(dodano: 2014-08-06 11:39)
Zarządzenie nr 23/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do ponownego wynajęcia oraz wydzierżawienia.
(dodano: 2014-08-06 11:44)
Zarządzenie nr 24/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu lodowiska syntetycznego w Margoninie oraz ustalania zasad odpłatności.
(dodano: 2014-08-06 11:46)
Zarządzenie nr 25/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
(dodano: 2014-08-06 11:48)
Zarządzenie nr 26/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie.
(dodano: 2014-08-06 11:50)
Zarządzenie nr 27/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie.
(dodano: 2014-08-06 11:51)
Zarządzenie nr 28/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie.
(dodano: 2014-08-06 11:52)
Zarządzenie nr 29/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie.
(dodano: 2014-08-06 11:52)
Zarządzenie nr 30/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowej i powołania komisji ds., oceny ofert na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2014r.
(dodano: 2014-08-06 11:53)
Zarządzenie nr 31/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2014r.
(dodano: 2014-08-06 11:54)
Zarządzenie nr 32/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Sypniewie przeznaczonych do zbycia w formie przetargu.
(dodano: 2014-08-06 11:55)
Zarządzenie nr 33/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury w Gminie Margonin.
(dodano: 2014-08-06 11:56)
Zarządzenie nr 34/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie.
(dodano: 2014-08-06 11:56)
Zarządzenie nr 35/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie.
(dodano: 2014-08-06 11:57)
Zarządzenie nr 36/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na 2014 rok.
(dodano: 2014-08-06 11:59)
Zarządzenie nr 37/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych na 2014 rok.
(dodano: 2014-08-06 12:00)
Zarządzenie nr 38/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin.
(dodano: 2014-08-06 12:00)
Zarządzenie nr 39/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
(dodano: 2014-08-06 12:01)
Zarządzenie nr 40/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
(dodano: 2014-08-06 12:03)
Zarządzenie nr 41/2014 (PDF)
Zarządzenie nr 41 w sprawie zasad korzystania z wyciągu nart wodnych.
(dodano: 2014-08-06 12:03)
Zarządzenie nr 42/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 14 lutego 2011r., w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustalenia składu osobowego Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(dodano: 2014-08-06 12:04)
Zarządzenie nr 43/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie określenia formy przekazywania przez kierowników jednostek podległych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
(dodano: 2014-08-06 12:06)
Zarządzenie nr 44/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia.
(dodano: 2014-08-06 12:30)
Zarządzenie nr 45/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Gminę pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.
(dodano: 2014-08-06 12:34)
Zarządzenie nr 46/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na 2014 rok.
(dodano: 2014-08-06 12:35)
Zarządzenie nr 47/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie.
(dodano: 2014-08-06 12:36)
Zarządzenie nr 48/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.
(dodano: 2014-08-06 12:36)
Zarządzenie nr 49/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
(dodano: 2014-08-06 12:37)
Zarządzenie nr 50/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 lutego 2014.r w sprawie określenia zasad udostępniania powierzchni reklamowych na obiektach, urządzeniach oraz innych nośnikach informacji pozostających w zarządzie Gminy Margonin poprzez umieszczanie szyldów, reklam banerowych i innych form przekazywania informacji.
(dodano: 2014-08-06 12:38)
Zarządzenie nr 51/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych.
(dodano: 2014-08-06 12:38)
Zarządzenie nr 52/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu materiałów wytworzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin zawierających informacje niejawne.
(dodano: 2014-08-06 12:40)
Zarządzenie nr 53/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w procesie oceny pracy dyrektorów szkół/placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin.
(dodano: 2014-08-06 12:41)
Zarządzenie nr 54/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie przygotowywania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na terenie miasta i gminy Margonin.
(dodano: 2014-08-06 12:43)
Zarządzenie nr 55/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie wdrożenia Planu Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Margonin.
(dodano: 2014-08-06 12:43)
Zarządzenie nr 56/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
(dodano: 2014-08-06 12:44)
Zarządzenie nr 57/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej.
(dodano: 2014-08-06 12:45)
Zarządzenie nr 58/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na 2014 rok.
(dodano: 2014-08-06 12:46)
Zarządzenie nr 59/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych na 2014 rok.
(dodano: 2014-08-06 12:48)
Zarządzenie nr 60/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie odpłatności za usługi świadczone na terenie wyciągu nart wodnych w Margoninie.
(dodano: 2014-08-06 12:49)
Zarządzenie nr 61/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie regulaminu korzystania z miejsc postojowych znajdujących się przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Margoninie.
(dodano: 2014-08-06 12:52)
Zarządzenie nr 62/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie regulaminu korzystania z miejsc postojowych znajdujących się przy plaży miejskiej w Margoninie.
(dodano: 2014-08-06 12:53)
Zarządzenie nr 63/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie regulaminu korzystania z miejsc postojowych znajdujących się na terenie wyciągu nart wodnych w Margoninie.
(dodano: 2014-08-06 12:54)
Zarządzenie nr 64/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin, z dnia 28.01.2011 w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Margonin na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
(dodano: 2014-08-06 12:55)
Zarządzenie nr 65/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 164/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin, z dnia 25.11.2011 w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Margonin w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
(dodano: 2014-08-06 12:56)
Zarządzenie nr 66/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
(dodano: 2014-08-06 12:57)
Zarządzenie nr 67/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia.
(dodano: 2014-08-06 12:57)
Zarządzenie nr 68/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie działania Sołeckich Punktów Alarmowania na terenie miasta i gminy Margonin.
(dodano: 2014-08-06 12:58)
Zarządzenie nr 69/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie działania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Margoninie.
(dodano: 2014-08-06 12:59)
Zarządzenie nr 70/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie działania Miejsko Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Margoninie.
(dodano: 2014-08-06 12:59)
Zarządzenie nr 71/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie powołania przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
(dodano: 2014-08-06 13:01)
Zarządzenie nr 72/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych.
(dodano: 2014-08-06 13:01)
Zarządzenie nr 73/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu ds. Przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji w Mieście i Gminie Margonin.
(dodano: 2014-08-06 13:02)
Zarządzenie nr 74/2014 (PDF)
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia oraz wynajęcia.
(dodano: 2014-08-06 13:02)
Zarządzenie nr 75/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie pożyczki stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocnych.
(dodano: 2014-12-15 14:33)
Zarządzenie nr 76/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie.
(dodano: 2014-12-15 14:35)
Zarządzenie nr 77/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.
(dodano: 2014-12-15 14:36)
Zarządzenie nr 78/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy przeznaczonej do wynajęcia.
(dodano: 2014-12-15 14:38)
Zarządzenie nr 79/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Gminę pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizacje zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.
(dodano: 2014-12-15 14:40)
Zarządzenie nr 80/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na 2014 rok.
(dodano: 2014-12-15 14:41)
Zarządzenie nr 81/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych na 2014 rok.
(dodano: 2014-12-15 14:43)
Zarządzenie nr 82/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
(dodano: 2014-12-15 14:43)
Zarządzenie nr 83/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Margonin" dofinansowanego z budżetu Środków europejskich oraz dotacji celowej z publicznych środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
(dodano: 2014-12-15 14:47)
Zarządzenie nr 84/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
(dodano: 2014-12-15 14:48)
Zarządzenie nr 85/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
(dodano: 2014-12-15 14:50)
Zarządzenie nr 86/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na 2014 rok.
(dodano: 2014-12-15 15:17)
Zarządzenie nr 87/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej.
(dodano: 2014-12-15 15:18)
Zarządzenie nr 88/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomościami przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej.
(dodano: 2014-12-15 15:18)
Zarządzenie nr 89/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie.
(dodano: 2014-12-15 15:19)
Zarządzenie nr 90/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie wdrożenia Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Margonin.
(dodano: 2014-12-15 15:20)
Zarządzenie nr 91/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie.
(dodano: 2014-12-15 15:20)
Zarządzenie nr 92/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na rok 2014.
(dodano: 2014-12-15 15:21)
Zarządzenie nr 93/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych na rok 2014 rok.
(dodano: 2014-12-15 15:22)
Zarządzenie nr 94/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie.
(dodano: 2014-12-15 15:23)
Zarządzenie nr 96/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego w Gminie Margonin"
(dodano: 2014-12-15 15:27)
Zarządzenie nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2014 z dnia 13 marca 2014 r: w sprawie zasad korzystania z wyciągu nart wodnych.
(dodano: 2014-12-15 15:28)
Zarządzenie nr 98/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
(dodano: 2014-12-15 15:29)
Zarządzenie nr 99/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.
(dodano: 2014-12-15 15:32)
Zarządzenie nr 100/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
(dodano: 2014-12-15 15:37)
Zarządzenie nr 101/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na rok 2014.
(dodano: 2014-12-16 09:52)
Zarządzenie nr 102/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie ustalenia terminu składania wniosków przez rodziców dzieci uprawnionych do pomocy finansowej przy zakupie podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych.
(dodano: 2014-12-16 09:52)
Zarządzenie nr 103/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji projektu pn "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Margonin" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,8. Oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" oraz z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych.
(dodano: 2014-12-16 09:55)
Zarządzenie nr 104/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie.
(dodano: 2014-12-16 09:56)
Zarządzenie nr 105/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
(dodano: 2014-12-16 09:56)
Zarządzenie nr 106/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie.
(dodano: 2014-12-16 09:57)
Zarządzenie nr 107/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej.
(dodano: 2014-12-16 09:58)
Zarządzenie nr 108/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 lutego 2014 r. dotyczące określenia zasad udostępniania powierzchni reklamowych na obiektach, urządzeniach oraz innych nośnikach informacji pozostawiających w zarządzie Gminy Margonin poprzez umieszczenie szyldów, reklam banerowych i innych form przekazywania informacji.
(dodano: 2014-12-16 09:59)
Zarządzenie nr 109/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na 2014 rok.
(dodano: 2014-12-16 10:00)
Zarządzenie nr 110/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych na 2014 rok.
(dodano: 2014-12-16 10:01)
Zarządzenie nr 111/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia.
(dodano: 2014-12-16 10:02)
Zarządzenie nr 112/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
(dodano: 2014-12-16 10:03)
Zarządzenie nr 113/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie przetargu.
(dodano: 2014-12-16 10:03)
Zarządzenie nr 114/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie wyboru trybu zbycia udziałów.
(dodano: 2014-12-16 10:04)
Zarządzenie nr 115/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie inwentaryzacji rocznej.
(dodano: 2014-12-16 10:05)
Zarządzenie nr 116/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
(dodano: 2014-12-16 10:07)
Zarządzenie nr 117/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na rok 2014.
(dodano: 2014-12-16 10:09)
Zarządzenie nr 118/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych na rok 2014.
(dodano: 2014-12-16 10:09)
Zarządzenie nr 119/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej.
(dodano: 2014-12-16 10:10)
Zarządzenie nr 120/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
(dodano: 2014-12-16 10:10)
Zarządzenie nr 121/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.
(dodano: 2014-12-16 10:11)
Zarządzenie nr 122/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2014 z dnia 13 marca 2014 w sprawie zasad korzystania z wyciągu nart wodnych.
(dodano: 2014-12-16 10:12)
Zarządzenie nr 123/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na 2014 rok.
(dodano: 2014-12-16 10:14)
Zarządzenie nr 124/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany finansowego zadań zleconych na 2014.
(dodano: 2014-12-16 10:15)
Zarządzenie nr 125/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Margonin z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
(dodano: 2014-12-16 10:16)
Zarządzenie nr 126/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wydzierżawienia.
(dodano: 2014-12-16 10:17)
Zarządzenie nr 127/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Margonin.
(dodano: 2014-12-16 10:18)
Zarządzenie nr 128/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
(dodano: 2014-12-16 10:19)
Zarządzenie nr 129/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na rok 2014.
(dodano: 2014-12-16 10:21)
Zarządzenie nr 130/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych na rok 2014.
(dodano: 2014-12-16 10:23)
Zarządzenie nr 131/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (PDF)
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
(dodano: 2014-12-16 10:24)
  • autor informacji: Katarzyna Kupniewska
    data wytworzenia: 2014-08-06
  • opublikował: Katarzyna Kupniewska
    data publikacji: 2014-08-06 10:50

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Gmina Margonin

ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

NIP 607-00-55-742 / REGON 570791030

nr rachunku bankowego
94 8945 0002 1300 0101 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Chodzieży o/Margonin

kod TERYT:
3001043 - Gmina Margonin
3001044 - miasto Margonin
3001045 - obszar wiejski Gminy Margonin

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 67 28 46 068, 67 28 46 059

fax 67 28 47 273

e-mail: sekretariat@margonin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Godziny

Godziny urzędowania

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poznańska 8

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.