Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

 • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Treść strony

Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nim kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa - należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest burmistrz.

Do zadań burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

- kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy

- realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;

- zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

-wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta;

-zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

-współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

- organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Swoje zadania burmistrz wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.

Organem pomocniczym burmiastrza w zarządzaniu kryzysowym jest Miejsko Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Margoninie. Został on powołany przez burmistrza i wykonuje na obszarze gminy zadania związane z oceną występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne, prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowanie propozycji działań. Przedstawia ponadto burmistrzowi wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego. Zespół ten przekazuje także do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami. W skład miejsko gminnego zespołu, którego pracami kieruje burmistrz, wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. W razie potrzeby do pracy w zespole mogą być również zapraszane inne osoby. Na mocy ustawy burmistrz, na obszarze gminy zapewnić ma także realizację takich zadań, jak:

- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

- stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Miejsko Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowewgo w Margoninie współpracuje przy pomocy Miejsko Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Margoninie.

Podstawa prawna działania:

Miejsko Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Margoninie działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 209 z późn. zm.)
 2. Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie działania Miejsko Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Margoninie.

TELEFONY ALARMOWE

112 – ogólnopolski i europejski numer ratunkowy,

999 – Pogotowie Ratunkowe,

998 – Straż Pożarna,

997 – Policja,

991 – Pogotowie Energetyczne,

992 – Pogotowie Gazowe,

508 094 251 – Straż Miejska w Margoninie.

67 28 35 330 – Miejsko Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Margoninie, telefon czynny w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 • autor informacji: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-06-14 11:09
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-14 11:08

Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie działania Miejsko Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Margoninie

 • autor informacji: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-06-14 11:14

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4631
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-06-14 11:14

Gmina Margonin

ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

NIP 607-00-55-742 / REGON 570791030

Numer PEPPOL: NIP 7661033974

nr rachunku bankowego
94 8945 0002 1300 0101 2000 0020
19 8945 0002 1300 0101 2000 0400 (opłata za odpady)
Bank Spółdzielczy w Chodzieży o/Margonin

kod TERYT:
3001043 - Gmina Margonin
3001044 - miasto Margonin
3001045 - obszar wiejski Gminy Margonin

Dane kontaktowe

tel. 67 28 46 068

fax 67 28 47 273

e-mail: sekretariat@margonin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Godziny urzędowania

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poznańska 8

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1277625
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-13 12:26

Stopka strony