Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Terminy polowań zbiorowych zaplanowanych w sezonie łowieckim 2021/2022 na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych nr 51

 • SKM_554e21102011000.pdf (PDF) 272.02kB
  Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej oraz BIP załączonej informacji. Informacja nie została sporządzona w urzędzie - na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych proszę o jej opublikowanie.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
   data wytworzenia: 2021-10-20
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2021-10-21 10:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2021-10-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-10-21 10:06

Informacja

Urząd Miasta i Gminy Margonin informuje, że dnia 6 września 2021 r. (poniedziałek) KASA Urzędu będzie nieczynna.

Wszelkie płatności można uiszczać w kasie Banku Spółdzielczego w Margoninie, a także za pomocą przelewów lub innych zdalnych form płatności na rachunek bankowy Gminy 94 8945 0002 1300 0101 2000 0020 natomiast opłaty za odpady na rachunek bankowy 19 8945 0002 1300 0101 2000 0400.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2021-09-03
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-09-03 10:39

Informacja

Urząd Miasta i Gminy Margonin informuje, że dnia 3 września 2021 r. (piątek) KASA Urzędu będzie nieczynna.

Wszelkie płatności można uiszczać w kasie Banku Spółdzielczego w Margoninie, a także za pomocą przelewów lub innych zdalnych form płatności na rachunek bankowy Gminy 94 8945 0002 1300 0101 2000 0020 natomiast opłaty za odpady na rachunek bankowy 19 8945 0002 1300 0101 2000 0400.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2021-08-30
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-08-30 14:34

Zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do udziału w II etapie konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2021-08-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-08-23 08:48

Informacja

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2021-07-16
 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2021-07-19 12:25

PGW Wody Polskie: Postanowienie BD.ZUZ.1.4230.65.2021.BC

 • PGW Wody Polskie: Postanowienie BD.ZUZ.1.4230.65.2021.BC (PDF) 126.45kB
  Informacja nie została sporządzona w urzędzie - wyłącznie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretariat UMiG Margonin
   data wytworzenia: 2021-07-08
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2021-07-09 11:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretariat UMiG Margonin
  data wytworzenia: 2021-07-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-07-09 11:01

Obwieszczenie - Gmina Budzyń

 • Gmina Budzyń informacja.pdf (PDF) 308.25kB
  Dla plików nie spełniających wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zachodzi wyłączenie z mocy art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ww. ustawy

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
   data wytworzenia: 2021-06-29
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2021-06-29 13:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2021-06-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-06-29 13:05

Informacja

Na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Margonin, odbędzie się debata nad raportem Burmistrza o stanie gminy Margonin za 2020 rok. 
W debacie nad raportem  o stanie gminy mogą zabierać głos  mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Margonin, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób, udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

W debacie może brać udział do 15 mieszkańców gminy Margonin.

W związku z panującą epidemią SARS-CoV-2 (COVID-19), osoby zgłoszone do dyskusji nad raportem o stanie gminy, wpuszczane będą pojedynczo na salę sesyjną, z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-06-25 09:59

Rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego na projekt pomnika Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki

Konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na projekt pomnika Powstańców Wielkopolskich w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki”

W dniu 15 czerwca 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radwankach odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej, która uchwaliła w drodze wyborów zwycięskie miejsca w konkursie architektoniczno-rzeźbiarskim na projekt pomnika Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki.

Strategia Rozwoju Gminy Margonin na lata 2021-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szwedowicz
  data wytworzenia: 2021-06-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-06-22 13:29

Informacja Starostwa Powiatowego w Chodzieży dla właścicieli lasów dotycząca wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020-2024

 • SKM_554e21062109490.pdf (PDF) 267.73kB
  Informacja nie została sporządzona w urzędzie - na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych proszę o jej opublikowanie.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
   data wytworzenia: 2021-06-21
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2021-06-22 13:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2021-06-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-06-22 13:22

INFORMACJA - 4 czerwca 2021 r. Urząd nieczynny

Urząd Miasta i Gminy w Margoninie informuje, że dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) ustalony został dniem wolnym od pracy (bez odpracowania) - ze względu na fakt, iż 1 maja 2021 r. przypadał w sobotę, tj. dzień wolny od pracy.

(Zarządzenie nr 45/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2021-05-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-05-31 14:05

Informacja dotycząca XXI edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku

Rolnicy z terenu Miasta i Gminy Margonin

Zgodnie z pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, informujemy o rozpoczęciu kolejnej XXI edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku.

Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie ochrony pszczół w czasie kwitnienia rzepaku i innych roślin miododajnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2021-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-05-17 09:56

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOTACJI CELOWEJ DLA SPÓŁEK WODNYCH W ROKU 2021

Zgodnie z § 2 uchwały nr XIX/199/2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji, tryb postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Margonin, sposobu jej rozliczania.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – jak się spisać?

Jak do tej pory wyglądały spisy?

Co 10 lat do drzwi mieszkańców kraju pukał rachmistrz by przeprowadzić wywiad do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Zadawał pytania dotyczące m.in. wieku, stanu cywilnego, rodzaju więzi łączących członków rodzin i gospodarstw domowych, narodowości, wykształcenia czy niepełnosprawności, aktywności zawodowej i warunków mieszkaniowych. Dawniej odpowiedzi zapisywał na papierowym, a podczas ostatniego spisu - w roku 2011 - na elektronicznym formularzu.

Urząd Miasta i Gminy Margonin wraca do normalnej obsługi interesantów

Uprzejmie informuję, że od dnia 17 maja 2021 r. Urząd Miasta i Gminy Margonin oraz Urząd Stanu Cywilnego w Margoninie wraca do normalnego trybu pracy, jednak z pewnymi ograniczeniami.

Program Powiatu Chodzieskiego dotyczący usuwania wyrobów zawierających azbest

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Chodzieży rozpoczęło przyjmowanie wniosków o udział w Programie usuwania azbestu w roku 2021 roku. Beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne, w tym prowadzone działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa, posiadające nieruchomość na obszarze gmin uczestniczących w programie, ujęte w rejestrze wyrobów zawierających azbest - Bazie Azbestowej, prowadzonej przez właściwą gminę. Wnioski należy składać do dnia 7 czerwca 2021 roku. Szczegółowe informacje udzielenia dotacji znajdują się pod adresem:

http://bip4.wokiss.pl/chodziezp/bip/ogloszenia/informacja-o-srodowisku-i-jego-ochronie/program-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest-w-2021-r.html

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2021-04-27
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-04-27 13:08

KOMUNIKAT - Urząd Miasta i Gminy Margonin wznawia bezpośrednią obsługę interesantów, jednak z zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych

Uprzejmie informuję, że od dnia 27 kwietnia 2021 r. Urząd Miasta i Gminy Margonin wznawia bezpośrednią obsługę interesantów wyłącznie w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom m.in. w zakresie spraw podatkowych, gospodarki odpadami komunalnymi oraz ładu przestrzennego.

KOMUNIKAT

Pragniemy poinformować, że od poniedziałku dnia 19 kwietnia 2021 r. czynna będzie kasa Urzędu, gdzie będzie można dokonać wpłaty należności na rzecz Gminy Margonin, a także dokonać opłaty za wodę i ścieki na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o.

Raport

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamil Zagozda
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-03-31 11:20

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że dnia 30 marca 2021 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 w Margoninie, na BIP-ie i na stronie internetowej Urzędu, wywieszony został wykaz działki gruntu w Margoninie przeznaczonej do przekazania na rzecz Województwa Wielkopolskiego – działka nr 685/4

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2021-03-30
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-03-30 14:23

Informacja w sprawie funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego w Margoninie

Uprzejmie informujemy, że Urząd Stanu Cywilnego pozostaje otwarty wyłącznie dla osób po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym i wyłącznie w sprawach dotyczących najważniejszych akt stanu cywilnego.

Informacja w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Margonin

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną uprzejmie informuję, że z dniem 25 marca 2021 r. do odwołania Urząd Miasta i Gminy Margonin wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że od dnia 23 marca 2021 r. KASA Urzędu Miasta i Gminy Margonin będzie nieczynna do odwołania.

Wszelkie płatności prosimy regulować za pomocą przelewów lub innych zdalnych form płatności na rachunek bankowy Gminy 94 8945 0002 1300 0101 2000 0020 natomiast opłaty za odpady na rachunek bankowy 19 8945 0002 1300 0101 2000 0400.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
/-/ Janusz Piechocki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2021-03-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-03-22 15:13

KOMUNIKAT

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, jesteśmy zmuszeni przesunąć termin pierwszego posiedzenia Komisji konkursowej. Informujemy, że wyłonienie najlepszych prac nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021 r. Za powstałą sytuację serdecznie przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że nadesłane prace nie będą otwierane do dnia pierwszego posiedzenia Komisji. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Duda
  data wytworzenia: 2021-03-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-03-16 08:16

Informacja o liczbie złożonych prac

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Duda
  data wytworzenia: 2021-03-02
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-03-03 10:20

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

Komunikat

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że przechodzimy do kolejnego etapu „otwierania Urzędu” dla obsługi bezpośredniej. Od środy dnia 20.01.2021 r. czynna będzie kasa Urzędu, gdzie będzie można dokonać wpłaty należności na rzecz Gminy Margonin, a także dokonać opłaty za wodę i ścieki na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o.

Informacja BP ARiMR Chodzież w sprawie zmian w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2021-01-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-01-11 09:52

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Margonin

Uprzejmie informuję, że Urząd Miasta i Gminy Margonin wznowił bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie spraw podatkowych, gospodarki odpadami komunalnymi oraz ładu przestrzennego.

Obsługa interesantów odbywa się przy wejściu głównym do budynku Urzędu z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych. W pomieszczeniu/ miejscu obsługi interesanta może znajdować się tylko osoba obsługiwana. W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo - dane kontaktowe do pracowników Urzędu znajdują się na stronie www.bip.margonin.pl w zakładce: Kontakt i organizacja biur.

Informuję również, że obecnie bezpośrednią obsługę interesantów prowadzi Urząd Stanu Cywilnego w Margoninie w zakresie akt stanu cywilnego.

Jednocześnie przypominam, że w dalszym ciągu brak jest możliwości dokonywania płatności w kasie Urzędu. Wszelkie płatności prosimy regulować za pomocą przelewów lub innych zdalnych form płatności na rachunek bankowy Gminy 94 8945 0002 1300 0101 2000 0020 natomiast opłaty za odpady na rachunek bankowy 19 8945 0002 1300 0101 2000 0400.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonina
/-/ Janusz Piechocki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2021-01-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-01-04 14:44

Ogłoszenie Starosty o wydaniu decyzji ZRID

 • Ogłoszenie Starosty o wydaniu decyzji ZRID (PDF) 38.07kB
  Dla plików nie spełniających wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zachodzi wyłączenie z mocy art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ww. ustawy.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
   data wytworzenia: 2020-12-14
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2020-12-14 14:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2020-12-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-12-14 14:57

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Margonin

Uprzejmie informuję, że od dnia 14 grudnia 2020 r. Urząd Miasta i Gminy Margonin wznawia bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie spraw podatkowych oraz ładu przestrzennego.

Obsługa interesantów odbywać się będzie przy wejściu głównym do budynku Urzędu z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych. W pomieszczeniu/ miejscu obsługi interesanta może znajdować się tylko osoba obsługiwana. W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo - dane kontaktowe do pracowników Urzędu znajdują się na stronie www.bip.margonin.pl w zakładce: Kontakt i organizacja biur.

Informuję również, że obecnie bezpośrednią obsługę interesantów prowadzi Urząd Stanu Cywilnego w Margoninie w zakresie akt stanu cywilnego.

Jednocześnie przypominam, że w dalszym ciągu brak będzie możliwości dokonywania płatności w kasie Urzędu. Wszelkie płatności prosimy regulować za pomocą przelewów lub innych zdalnych form płatności na rachunek bankowy Gminy 94 8945 0002 1300 0101 2000 0020 natomiast opłaty za odpady na rachunek bankowy 19 8945 0002 1300 0101 2000 0400.


Burmistrz Miasta i Gminy Margonina
/-/ Janusz Piechocki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-12-11
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-12-11 09:54

INFORMACJA - 24 grudnia 2020 r. Urząd nieczynny

Urząd Miasta i Gminy w Margoninie informuje, że dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) ustalony został dniem wolnym od pracy (bez odpracowania) - ze względu na fakt, iż 26 grudnia 2020 r. przypada w sobotę, tj. dzień wolny od pracy.

(Zarządzenie nr 66/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-12-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-12-09 09:48

Informacja

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta i Gminy w Margoninie, uprzejmie informuje, że w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, można się kontaktować z pracownikiem pod numerem telefonu: 724 641 131.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2020-12-07
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-12-07 10:10

Informacja

Przypominamy, że zgodnie z art.111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r, poz. 2277 ze zmianami) z dniem 31 stycznia 2021 r. upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2020 r. w punkcie sprzedaży.

Wzór oświadczenia można pobrać ze strony internetowej: https://www.bip.margonin.pl/ zakładka: jak załatwić sprawę w Urzędzie, Działalność gospodarcza lub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Margoninie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Wolniewicz
  data wytworzenia: 2020-12-07
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-12-07 08:47
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-07 08:52

Ogłoszenie PGW Wody Polskie nr 2

 • Ogłoszenie PGW Wody Polskie nr 2.pdf (PDF) 962.33kB
  Dla plików nie spełniających wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zachodzi wyłączenie z mocy art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ww. ustawy.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
   data wytworzenia: 2020-12-04
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2020-12-04 13:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2020-12-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-12-04 13:53

Ogłoszenie PGW Wody Polskie nr 1

 • Ogłoszenie PGW Wody Polskie nr 1.pdf (PDF) 432.96kB
  Dla plików nie spełniających wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zachodzi wyłączenie z mocy art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ww. ustawy.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
   data wytworzenia: 2020-12-04
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2020-12-04 13:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2020-12-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-12-04 13:51

Przerwa w dostawie wody 30.11.2020

Uwaga!!! Wyłączenia dostaw wody w związku z przebudową ronda na pl. Suwalskiego dnia: 30.11.2020 r. od godz: 10.00 – 15.00

Zawiadomienie PGWWP

 • Zawiadomienie PGWWP.pdf (PDF) 920.52kB
  Dla plików nie spełniających wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zachodzi wyłączenie z mocy art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ww. ustawy.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
   data wytworzenia: 2020-11-19
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2020-11-19 11:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2020-11-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-11-19 11:23

Ogłoszenie

 • Ogłoszenie (PDF) 482.47kB
  Podstawa zamieszczenia to art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
   data wytworzenia: 2020-11-13
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2020-11-16 13:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2020-11-13
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-11-16 13:02

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego w procedurze opracowania Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030

 • Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego (PDF) 252.13kB
  Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego w procedurze opracowania Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030

  Dla plików nie spełniających wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zachodzi wyłączenie z mocy art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ww. ustawy.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
   data wytworzenia: 2020-10-28
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2020-10-28 11:22
  • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
   ostatnia modyfikacja: 2020-10-28 11:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-10-28 11:22

Informacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wszelkie płatności można dokonywać na rachunek bankowy Gminy 94 8945 0002 1300 0101 2000 0020 natomiast opłaty za odpady na rachunek bankowy 19 8945 0002 1300 0101 2000 0400.

Ponadto wszelkie pisma, wnioski, deklaracje można wrzucać do specjalnej skrzynki oddawczej znajdującej się na ścianie urzędu przed głównym wejściem.

Przed wejściem do urzędu została także zamontowana tablica informacyjna, gdzie znajdują się wszelkie informacje zamieszczone na BIP między innymi informacje o przetargach, zapytaniach.

W sprawach urzędowych zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem tel. 67 2846 068 oraz poczty e-mail: sekretariat@margonin.pl 

Z uwagi na fakt, że wielu pracowników nie przebywa fizycznie w budynku urzędu, niektóre z Państwa spraw nie będą mogły być od razu załatwione.

Bardzo proszę o wyrozumiałość.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
/-/ Janusz Piechocki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Mirecka
  data wytworzenia: 2020-10-27
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-10-27 12:55

Informacja dot. zapłaty podatku u inkasentów

Uprzejmie informujemy, że z powodu pogarszającego się stanu epidemii koronawirusa nie będzie możliwości zapłaty podatku u inkasentów.

Osoby te nie będą przemieszczały się po gminie celem poboru podatku. Zachęcamy do regulowania należności za pośrednictwem bezpiecznych form płatności. Jednocześnie przypominamy, że kasa urzędu również pozostaje nieczynna do odwołania.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
/-/ Janusz Piechocki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tola Lejba-Rataj
  data wytworzenia: 2020-10-23
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-10-23 14:59

Informacja w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Margonin

Uprzejmie informujemy, że dniem 23.10.2020 r. do odwołania Urząd Miasta i Gminy Margonin zostaje zamknięty dla osób z zewnątrz.

Kasa urzędu również będzie nieczynna do odwołania, wszelkie płatności prosimy regulować za pomocą przelewów lub innych zdalnych form płatności

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
/-/ Janusz Piechocki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Mirecka
  data wytworzenia: 2020-10-23
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-10-23 13:52

OBWIESZCZENIE O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI W MIEJSCOWOŚCI LIPINIEC - DĘBINIEC"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sałata
  data wytworzenia: 2020-10-12
 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2020-10-12 09:48

Ogłoszenie o utworzeniu stanowiska komputerowego do samospisu

Na podstawie art. 8b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728 ze zm.), gminny komisarz spisowy informuje, że w budynku Urzędu przy ulicy Poznańska 8 ("Pałac Ślubów") w Margoninie przygotowane zostało stanowisko komputerowe wyposażone w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem w celu przeprowadzenia samopisu internetowego.

Informacja

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN

informuje że

dnia 28 września 2020 r. w sali Urzędu Miasta i Gminy Margonin przy ulicy Kościuszki 13 w Margoninie przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki gruntu  oznaczonej nr 66/2  o pow. 2152 m2, położonej  w Sułaszewie, zapisanej  w księdze wieczystej nr PO1B/00028928/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu. 

Do przetargu dopuszczona została jedna osoba, która spełniła warunki określone  w ogłoszeniu o przetargu.

Cena wywoławcza działki – 40000,00 zł. W licytacji osiągnięto cenę – 40400,00  zł. 

Nabywcą działki została p. Patrycja Bednarska.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2020-10-01
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-10-01 09:58

Komunikat dot. awarii łącza telekomunikacyjnego

W związku z uszkodzeniem gminnej sieci światłowodowej podczas prac związanych z budową ronda na pl. Suwalskiego w Margoninie od dnia 23.09.2020 r. występuje przerwa w dostępie do Internetu dla beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Margonin" oraz części jednostek organizacyjnych gminy.

Trwają prace mające na celu usunięcie powstałego uszkodzenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Maciejewski
  data wytworzenia: 2020-09-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-09-24 12:29

Wykaz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2020-09-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-09-08 14:38

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje że dnia 7 września 2020 r. w sali Urzędu Miasta i Gminy Margonin przy ulicy Kościuszki 13 w Margoninie przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki gruntu  oznaczonej nr 125/11  o pow. 730 m2, położonej  w Klotyldzinie, zapisanej  w księdze wieczystej nr PO1B/00020624/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu. 

Do przetargu dopuszczone zostały dwa małżeństwa, które spełniły warunki określone  w ogłoszeniu o przetargu.

Cena wywoławcza działki – 58984,00 zł. W licytacji osiągnięto cenę – 59584,00  zł. Do ceny doliczony został podatek VAT w wysokości 13704,32 zł.

Nabywcami działki zostali p. Sławomir i Barbara  małżeństwo Komorowscy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2020-09-07
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-09-07 14:13

Informacja

W związku z remontem ul. Szamocińskiej w Margoninie prosimy mieszkańców ulicy o dostarczenie pojemników z odpadami do miejsc, do których swobodnie dojedzie śmieciarka tj.: teren przy Wrzosie (od ul. Cmentarnej) lub od strony ul. Strzeleckiej. Prosimy o pozostawienie pojemników w jednym wspólnym, widocznym miejscu. Taka sytuacja będzie się powtarzała przy odbiorze odpadów do czasu gdy droga będzie zamknięta. Za uciążliwości przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2020-08-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-08-31 13:53

Informacja

 • Informacja (PDF) 471.36kB
  Wyłączenie dostępności: art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2020-08-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-08-12 14:27

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOTACJI CELOWEJ DLA SPÓŁEK WODNYCH W ROKU 2020

Zgodnie z § 2 uchwały  nr  XIX/199/2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji, trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Margonin, sposobu jej rozliczania

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w roku 2020 dotacji celowej z budżetu Gminy Margonin dla Spółek Wodnych, działających na terenie gminy Margonin.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Margonin przy ul. Kościuszki 13 do dnia 30 lipca 2020 roku
Szczegółowe warunki dotyczące zasad udzielania dotacji określa ww. uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sałata
  data wytworzenia: 2020-07-02
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-07-02 11:18

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 528 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), Wojewoda Wielkopolski potwierdził stosownymi decyzjami, że Wody Polskie z dnia 1 stycznia 2018 r. reprezentują Skarb Państwa oraz wykonują uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do wód publicznych – Rzeki Margoninki i Jeziora Margonińskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2020-06-30
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-06-30 14:37

Informacja

W dniu 26 czerwca 2020 r. o godzinie 12.00 odbędzie się sesja Rady Miasta i Gminy Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-06-19 14:39

INFORMACJA - 12 czerwca 2020 r. Urząd nieczynny

Urząd Miasta i Gminy w Margoninie informuje, że dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) ustalony został dniem wolnym od pracy (bez odpracowania) - ze względu na fakt, iż 15 sierpnia 2020 r. przypada w sobotę, tj. dzień wolny od pracy.

(Zarządzenie nr 66/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-06-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-06-04 14:52

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży w sprawie utylizacji zużytych materiałów ochronnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2020-05-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-05-29 08:36

Zarządzenia dot. możliwości użyczenia komputerów uczniom oraz wniosek z załącznikami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skarżyńska, SP Margonin
  data wytworzenia: 2020-04-30
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-30 13:26

Komunikaty - WIORiN w Poznaniu - Oddział w Chodzieży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Nawrot
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-30 11:58

Zalecenie dla mieszkańców miasta i gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Górka
  data wytworzenia: 2020-04-27
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-27 14:32

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Margonin

Uprzejmie informuję, że od dnia 22 kwietnia Urząd Miasta i Gminy Margonin prowadzić będzie obsługę petentów wyłącznie w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom wynikających z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697).

Do zadań, o których mowa w ww. Rozporządzeniu zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) pomocy społecznej;
4) świadczenia usług komunalnych;
5) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące: 
a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub-licznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2020r. poz.293 i471),
6) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz.283, 284, 322 i471),
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z2020r. poz.55 i471);

Obsługa interesantów odbywać się będzie się przy wejściu głównym do budynku Urzędu,
a w przypadku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie oraz Urzędu Stanu Cywilnego po wejściu do tych budynków.

Interesanci winni poinformować osobę znajdującą się w biurze obsługi o temacie sprawy jaką zmierzają załatwić w Urzędzie, kontaktować się telefonicznie w celu przywołania odpowiedniego pracownika lub skorzystać z zamontowanego przy wejściu głównym do Urzędu domofonu.

W dalszym ciągu można korzystać z załatwiania spraw:
-  drogą mailową,
- poprzez złożenie wniosku/pisma do skrzynek znajdujących się przy wejściach głównych Urzędu oraz jednostek podległych,
- poprzez platformę ePUAP,
- pocztą tradycyjną,
Do czego serdecznie zachęcam.

Przebywając na terenie Urzędu oraz na terenie jednostek podległych należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, tj. zakrywać nos oraz usta, używać rękawiczek ochronnych oraz zachować minimum 2 metry odległości od drugiej osoby. 
W pomieszczeniu/miejscu obsługi interesanta może znajdować się tylko osoba obsługiwana.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonina
/-/ Janusz Piechocki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-23
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-23 15:14

Zarządzenie nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia funkcjonowania targowiska miejskiego w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2020-03-13 15:14

Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa wielkopolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Wolniewicz
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2020-03-12 11:39

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

 • Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 (ODT) 7.56kB
  Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, iż:

  1. terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:
  w przypadku publicznego przedszkola oraz klas I publicznych szkół podstawowych określa zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin;

  2. kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:
  1) w przypadku publicznego przedszkola określa uchwała nr XXX/349/2017 Rady Miasta
  i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto
  i Gmina Margonin;

  2) w przypadku pierwszych klas publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum określa uchwała nr XXX/350/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto
  i Gmina Margonin.

  (podstawa prawna: art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 154 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn.zm.)).


  Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
  /-/ Janusz Piechocki
 • Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 31 stycznia 2020 r. (RTF) 169.13kB
  w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin
 • Uchwała nr XXX/349/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. (PDF) 1219.35kB
  w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin
 • Uchwała nr XXX/350/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. (PDF) 1064.55kB
  w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Gurzyńska
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-04 14:46

Informacja dla hodowców drobiu, dotycząca zasad, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstw przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-01-23
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-01-24 07:48

Informacja Nadleśnictwa Podanin o dodatkowym terminie polowań w sezonie łowieckim 2019/2020 na terenie OHZ Lasów Państwowych 51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2019-12-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-12-10 07:45

Informacja/komunikat o dniu wolnym od pracy (tj. 24 grudnia 2019 r.) w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2019-12-02
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-12-02 14:00

Informacja Nadleśnictwa Podanin o terminach polowań w sezonie łowieckim 2019/2020 na terenie OHZ Lasów Państwowych 51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2019-10-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-10-15 14:03

Informacja Nadleśnictwa Podanin o terminach polowań w sezonie łowieckim 2019/2020 na terenie OHZ Lasów Państwowych 51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2019-10-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-10-15 14:00

sporządzenie przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego - Budowa ulicy Rolnej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sałata
  data wytworzenia: 2019-09-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-09-17 15:07

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sałata
  data wytworzenia: 2019-08-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-08-12 09:47

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sałata
  data wytworzenia: 2019-08-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-08-12 07:52

Informacja spotkanie Kurenda

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-07-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-31 15:26

Obwieszczenie o powołaniu biegłego rzeczoznawcy majątkowego w sprawie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczoną na cele inwestycji drogowej pn. "Budowa ul. Rolnej w Margoninie".

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sałata
   data wytworzenia: 2019-07-11
  • opublikował: Monika Górzyńska
   data publikacji: 2019-07-11 14:05

Informacja dla rolników w sprawie szkód w uprawach spowodowanych suszą

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje rolników o możliwości zgłaszania szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą, celem ich oszacowania przez komisję oraz sporządzenia z tej czynności stosownego protokołu.

INFORMACJA - Debata nad raportem o stanie gminy Margonin za 2018 r.

Na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Margonin, odbędzie się debata nad Raportem Burmistrza o stanie gminy Margonin za 2018 rok.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Margonin, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób, udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

W debacie może brać udział do 15 mieszkańców gminy Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Franciszek Wyrwa
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-31 13:37

Program usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w roku 2019 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-04-24 15:02

obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 marca 2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sałata
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-04-24 14:37

Ogłoszenie UMWW

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-04-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-04-17 14:50

Obwieszczenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2019-04-16
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-04-16 10:24

Obwieszczenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sałata
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-04-12 13:15

INFORMACJA w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej z budżetu Gminy Margonin - 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Margonin dla spółek wodnych oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, określa Uchwała nr XLIII/488/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 22 marca 2018 r.

Wysokość środków przeznaczonych dla spółek wodnych na realizację ww. zadań w budżecie Gminy Margonin na rok 2019 wynosi 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wnioski o dotację, wg wzoru określonego w załączniku do ww. uchwały, należy składać w terminie do dnia 30 września 2019 r.

Ww. uchwała wraz ze wzorem wniosku o udzielenie dotacji, dostępna jest na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Margonin www.bip.margonin.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Margonin, pok. nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Włodarska-Wojtecka
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Karolina Włodarska-Wojtecka
  data publikacji: 2019-03-28 10:55

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla rolników i mieszkańców wsi z cyklu "Wspólnie Dla Wielkopolskiej Wsi"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Pietruczuk, ARiMR
  data wytworzenia: 2019-03-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-25 13:55

Obwieszczenie - budowa ulicy Rolnej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sałata
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-22 07:30

KOMUNIKAT

Dnia 23 marca 2019 roku odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych na terenach wiejskich gminy Margonin, w związku z powyższym przypominam, że:

 • odpady AGD RTV muszą być kompletne, tzn. z silnikiem, agregatem, elektroniką i innymi elementami składowymi,
 • odpady muszą być wystawione do godziny 7:00 w dniu odbioru (wystawienie odpadów dzień wcześniej może skutkować ich rozkradzeniem, co w przypadku odpadu AGD RTV spowoduje brak ich odbioru).

Odpady zbierane są grupowo przez samochody transportowe np. meble, opony samochodowe, RTV AGD, stąd też wystawienie odpadu po przejeździe pojazdu zbierającego określoną grupę odpadów spowoduje, że nie zostaną one odebrane.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-03-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-14 10:19

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego ws. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 190 w miejscowości Margonin - Rondo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-03-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-14 10:15

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2019 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2019-01-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-01-31 15:03

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Gurzyńska
  data wytworzenia: 2019-01-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-01-31 11:07

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu STAR 244

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2019-01-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-01-29 11:56

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przetargu na sprzedaż ruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2019-01-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-01-22 07:48

INFORMACJA - 24 grudnia 2018 urząd nieczynny

Urząd Miasta i Gminy w Margoninie informuje, że dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) ustalony został dniem wolnym od pracy, za odpracowaniem w dniu 1 grudnia 2018 r. (sobota).

Dnia 1 grudnia 2018 r. Urząd czynny będzie w godz. 7:30-15:30. W w/w dniu KASA będzie nieczynna.

Dnia 1 grudnia 2018 r. Urząd Stanu Cywilnego (ul. Poznańska 8) będzie nieczynny – w przypadku konieczności przyjęcia zgłoszenia zgonu należy kontaktować się z pracownikiem pełniącym dyżur pod numerem telefonu 723 932 476.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Zmudzińska
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-28 14:27

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 190 i 193 (Rondo)

Metryka

 • opublikował: Karolina Włodarska-Wojtecka
  data publikacji: 2018-10-29 14:35

Informacja dla rolników w sprawie szkód w uprawach spowodowanych suszą

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje rolników o możliwości zgłaszania szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą, celem ich oszacowania przez komisję oraz sporządzenia z tej czynności stosownego protokołu.

Wnioski dostępne będą od dnia 18 czerwca 2018r. w tut. Urzędzie - biuro nr 14 (I piętro) w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30.  
Telefon do kontaktu 67 3541 347.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o prowadzonej towarowej produkcji zwierzęcej.

W przypadku szacowania szkód w uprawach na terenie innej gminy należy dostarczyć oryginał sporządzonego protokołu.

Wnioski należy składać do dnia 13 lipca 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2018-06-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-18 10:41

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYRAŻENIA OPINII DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻ I SPOŻYWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MARGONIN

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Margonin, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowych uchwał

Prace geodezyjne w zakresie ustalania przebiegu granic prowadzone na terenie gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2018-04-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-17 14:04

INFORMACJA w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej z budżetu Gminy Margonin

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Zgłaszanie szkód w związku z wymarznięciem upraw

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje rolników o możliwości zgłaszania szkód w związku z wymarznięciem upraw.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin do p. Justyny Dziwulskiej, pok. nr 14 (I piętro), tel. 67 35 41 347.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
  data wytworzenia: 2018-03-16
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-03-16 14:58

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2018 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2018-03-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-03-13 14:49

Informacja o szkoleniu dla przedsiębiorców poświęconym aplikacji “e-mikrofirma”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-12 08:57

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dot. JPK_VAT "Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-01-30 10:57

Komunikat o zmianie opłat za telewizję kablową

Dla wpłat telewizji kablowej obowiązuje nowy następujący numer rachunku bankowego:

48195000012006003528280003
Idea Bank SA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Odbiorca: Margonin Invest Sp. z o.o., ul Kościuszki 13, 64-830 Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sandra Wojtecka, Margonin Invest Sp. z o.o.
  data wytworzenia: 2018-01-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-01-08 14:11

Zmiana nazwy ulicy 22-Stycznia - informacje dla mieszkańców

Uwaga
Wojewoda Wielkopolski wydał w dniu 12 grudnia 2017 r. Zarządzenie Zastępcze w sprawie nadania ulicy 22 Stycznia położonej w miejscowości Margonin nazwy Kazimierza Jankowskiego. Zarządzenie wchodzi w życie 29 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 5 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki z dnia 1 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 744):

1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
Zmiany nazw ulic zostaną z urzędu wprowadzone w ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz w ewidencji gruntów i budynków. Zawiadomienia o zmianie ewidencji gruntów i budynków zostaną przesłane do właściwych Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, celem zaktualizowania adresów w księgach wieczystych.

2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów (t.j. dowody osobiste, prawo jazdy, dowody rejestracyjne) zawierających nazwę dotychczasową.
Wymiana ww. dokumentów w związku ze zmianą nazwy ulicy - nie jest konieczna - dokument ten zachowuje swoją ważność do upłynięcia jego terminu ważności. Adres umieszczony w tym dokumencie nie potwierdza faktycznego adresu zameldowania, a zmiana adresu nie stanowi podstawy do jego wymiany.

3. Banki oraz instytucje
Zmianę adresu w bankach i innych instytucjach należy zgłaszać indywidualnie, zgodnie z przyjętymi przez te podmioty zasadami.

Zmiana wpisu w CEIDG, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lub mają we wpisie adres zamieszkania przy ulicy, która zmieni nazwę, będą musieli dokonać zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Konieczne będą również zmiany w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych, jeśli zmieni się nazwa ulicy przy której prowadzona jest działalność, albo adres zamieszkania przedsiębiorcy. Zmiany w CEIDG oraz w zezwoleniach nie podlegają opłacie.

Zmiany we wpisach do KRS
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będą również musieli dokonać zmian jeśli zmieni się nazwa ulicy w danych adresowych.  Zmiany nazwy w rejestrach dokonane na podstawie ustawy dekomunizacyjnej są wolne od opłat.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2017-12-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-21 10:54

Obwieszczenie Wójta Gminy Wągrowiec w sprawie nr OŚM.6220.19.2017.OŚ zawiadomienie stron na podstawie art. 49 ustawy Kpa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od Miasta Margonin do Miasta Wągrowiec"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Majchrzak Wójt Gminy Wągrowiec
   data wytworzenia: 2017-12-06
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2017-12-06 09:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
   data wytworzenia: 2018-01-23
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2018-01-23 15:03
  • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
   ostatnia modyfikacja: 2018-04-25 19:28
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
   data wytworzenia: 2018-04-25
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2018-04-25 19:26
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
   data wytworzenia: 2018-05-18
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2018-05-21 11:46
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
   data wytworzenia: 2018-06-13
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2018-06-13 12:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-06 09:29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - dot. budowy dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV pomiędzy projektowaną stacją GPZ Ostrówki a istniejącą stacją GPZ Sypniewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-11-29 11:30

Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym w sprawie ustalenia granic

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2017-10-10
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-10-10 09:02

Obwieszczenie RDOŚ Poznań

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2017-09-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-09-22 10:10

Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, które wystąpiły w miesiącu sierpniu 2017r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2017-09-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-09-05 15:07

Obwieszczenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-08-22 13:22

List prezesa KRUS do rolników

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2017-06-27
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-06-27 12:43

Informacja - dofinansowanie instalacji OZE

Burmistrz miasta i Gminy Margonin informuje, że Gmina rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca oraz kolektorów słonecznych, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Poziom dofinansowania wynosi 85% kwoty netto. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8%. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23%.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet - deklaracji udziału w Projekcie. Plik z deklaracją w załączeniu (poniżej). Przystępując do projektu należy również przedstawić potwierdzenie prawa własności/współwłasności nieruchomości lub prawa do dysponowania nieruchomością lub Aktualny wyrys z rejestru gruntów lub Aktualna księga wieczysta – szczegóły w Regulaminie.

Ankiety są dostępne również w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7.

Uczestnicy projektu powinni mieć zweryfikowane możliwości posadowienia wybranej instalacji OZE, optymalnych dla danego gospodarstwa domowego.  

Opłaty za inspekcje terenowe:
wysokość wpłaty jest równa iloczynowi ilości przeprowadzonych inspekcji dla poszczególnych źródeł OZE (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna) i kwocie odpowiadającej danej inspekcji określonej poniżej (można wpłacać za 1 lub 2 analizy):

instalacja solarna – 246,50 zł.
instalacja fotowoltaiczna – 270,50 zł.

TERMINY SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI:

21 czerwca 2017 r. (środa)
1) godz. 18:00 – Adolfowo w sali Spółdzielni Adorol (sołectwa: Studźce i Adolfowo)
2) godz. 20:00 – Świetlica Szkolna w Radwankach (sołectwa: Radwanki i Sypniewo)

22 czerwca 2017 r. (czwartek)
3) godz. 18:00 Dom Kultury w Margoninie (sołectwa: Lipiniec, Margońska Wieś i Kowalewo)
4) godz. 20:00 Szkoła w Lipinach (sołectwo: Lipiny)

26 czerwca 2017
5) godz.18:00 Dom Kultury w Margoninie (Margonin)
6) godz. 20:00 Świetlica w Zbyszewicach (sołectwa: Próchnowo, Sułaszewo, Zbyszewice)

Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego:
tel. 579 075 113 lub mailowo: dt@doekogroup.pl

Ankiety uczestnictwa w projekcie można składać w od 13 czerwca 2017 r. do 7 lipca 2017 r.

Osoby które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w Projekcie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamil Zagozda
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-06-22 13:50

Załączniki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamil Zagozda
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-06-22 13:50

List prezesa KRUS do rolników

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2017-03-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-03-20 12:43

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, iż:

1. terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

w przypadku publicznego przedszkola oraz klas I publicznych szkół podstawowych określa zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin;

2. kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

1) w przypadku publicznego przedszkola określa uchwała nr XXX/349/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin;

2) w przypadku pierwszych klas publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum określa uchwała nr XXX/350/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin.

(podstawa prawna: art. 204 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)).

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
/-/ mgr Janusz Piechocki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Heinisch
  data wytworzenia: 2017-03-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-03-17 08:20
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-17 08:20

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2017-01-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-01-18 09:00

OBWIESZCZENIE - w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania terenów zielonych i nawadniania gruntów rolnych z sieci wodociągowej dla mieszkańców z terenu wsi Radwanki, Studźce, Adolfowo

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości zarządzenia w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania terenów zielonych i nawadniania gruntów rolnych z sieci wodociągowej dla mieszkańców z terenu wsi Radwanki, Studźce, Adolfowo

Informacja w sprawie funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego w Margoninie

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że Urząd Stanu Cywilnego pozostaje otwarty wyłącznie dla osób, które po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym i wyłącznie w sprawach dotyczących najważniejszych akt stanu cywilnego.

Tym samym obsługiwani będą wyłącznie petenci, których sprawy muszą być załatwione niezwłocznie.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu tel. 67 2846700 oraz e-mail: usc@margonin.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
/-/ Janusz Piechocki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Mirecka
  data wytworzenia: 2020-10-23
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-10-23 15:00

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37165
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-21 10:06