Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

 • Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 (ODT) (7.56kB)
  Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, iż:

  1. terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:
  w przypadku publicznego przedszkola oraz klas I publicznych szkół podstawowych określa zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin;

  2. kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:
  1) w przypadku publicznego przedszkola określa uchwała nr XXX/349/2017 Rady Miasta
  i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto
  i Gmina Margonin;

  2) w przypadku pierwszych klas publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum określa uchwała nr XXX/350/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto
  i Gmina Margonin.

  (podstawa prawna: art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 154 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn.zm.)).


  Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
  /-/ Janusz Piechocki
 • Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 31 stycznia 2020 r. (RTF) (169.13kB)
  w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin
 • Uchwała nr XXX/349/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. (PDF) (1219.35kB)
  w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin
 • Uchwała nr XXX/350/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. (PDF) (1064.55kB)
  w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin
 • autor informacji: Danuta Gurzyńska
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-04 14:46

Informacja dla hodowców drobiu, dotycząca zasad, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstw przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

 • autor informacji: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-01-23
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-01-24 07:48

Informacja Nadleśnictwa Podanin o dodatkowym terminie polowań w sezonie łowieckim 2019/2020 na terenie OHZ Lasów Państwowych 51

 • autor informacji: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2019-12-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-12-10 07:45

Informacja/komunikat o dniu wolnym od pracy (tj. 24 grudnia 2019 r.) w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin

 • autor informacji: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2019-12-02
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-12-02 14:00

Informacja Nadleśnictwa Podanin o terminach polowań w sezonie łowieckim 2019/2020 na terenie OHZ Lasów Państwowych 51

 • autor informacji: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2019-10-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-10-15 14:03

Informacja Nadleśnictwa Podanin o terminach polowań w sezonie łowieckim 2019/2020 na terenie OHZ Lasów Państwowych 51

 • autor informacji: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2019-10-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-10-15 14:00

sporządzenie przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego - Budowa ulicy Rolnej w Margoninie

 • autor informacji: Katarzyna Sałata
  data wytworzenia: 2019-09-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-09-17 15:07

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • autor informacji: Katarzyna Sałata
  data wytworzenia: 2019-08-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-08-12 09:47

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • autor informacji: Katarzyna Sałata
  data wytworzenia: 2019-08-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-08-12 07:52

Informacja spotkanie Kurenda

 • autor informacji: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-07-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-31 15:26

Obwieszczenie o powołaniu biegłego rzeczoznawcy majątkowego w sprawie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczoną na cele inwestycji drogowej pn. "Budowa ul. Rolnej w Margoninie".

Informacja dla rolników w sprawie szkód w uprawach spowodowanych suszą

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje rolników o możliwości zgłaszania szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą, celem ich oszacowania przez komisję oraz sporządzenia z tej czynności stosownego protokołu.

INFORMACJA - Debata nad raportem o stanie gminy Margonin za 2018 r.

Na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Margonin, odbędzie się debata nad Raportem Burmistrza o stanie gminy Margonin za 2018 rok.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Margonin, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób, udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

W debacie może brać udział do 15 mieszkańców gminy Margonin.

 • autor informacji: Franciszek Wyrwa
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-31 13:37

Program usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w roku 2019 roku

 • autor informacji: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-04-24 15:02

obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 marca 2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin"

 • autor informacji: Katarzyna Sałata
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-04-24 14:37

Ogłoszenie UMWW

 • autor informacji: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-04-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-04-17 14:50

Obwieszczenie

 • autor informacji: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2019-04-16
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-04-16 10:24

Obwieszczenie

 • autor informacji: Katarzyna Sałata
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-04-12 13:15

INFORMACJA w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej z budżetu Gminy Margonin - 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Margonin dla spółek wodnych oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, określa Uchwała nr XLIII/488/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 22 marca 2018 r.

Wysokość środków przeznaczonych dla spółek wodnych na realizację ww. zadań w budżecie Gminy Margonin na rok 2019 wynosi 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wnioski o dotację, wg wzoru określonego w załączniku do ww. uchwały, należy składać w terminie do dnia 30 września 2019 r.

Ww. uchwała wraz ze wzorem wniosku o udzielenie dotacji, dostępna jest na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Margonin www.bip.margonin.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Margonin, pok. nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530.

 • autor informacji: Karolina Włodarska-Wojtecka
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Karolina Włodarska-Wojtecka
  data publikacji: 2019-03-28 10:55

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla rolników i mieszkańców wsi z cyklu "Wspólnie Dla Wielkopolskiej Wsi"

 • autor informacji: Wiesław Pietruczuk, ARiMR
  data wytworzenia: 2019-03-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-25 13:55

Obwieszczenie - budowa ulicy Rolnej w Margoninie

 • autor informacji: Katarzyna Sałata
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-22 07:30

KOMUNIKAT

Dnia 23 marca 2019 roku odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych na terenach wiejskich gminy Margonin, w związku z powyższym przypominam, że:

 • odpady AGD RTV muszą być kompletne, tzn. z silnikiem, agregatem, elektroniką i innymi elementami składowymi,
 • odpady muszą być wystawione do godziny 7:00 w dniu odbioru (wystawienie odpadów dzień wcześniej może skutkować ich rozkradzeniem, co w przypadku odpadu AGD RTV spowoduje brak ich odbioru).

Odpady zbierane są grupowo przez samochody transportowe np. meble, opony samochodowe, RTV AGD, stąd też wystawienie odpadu po przejeździe pojazdu zbierającego określoną grupę odpadów spowoduje, że nie zostaną one odebrane.

 • autor informacji: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-03-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-14 10:19

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego ws. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 190 w miejscowości Margonin - Rondo

 • autor informacji: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-03-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-14 10:15

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2019 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

 • autor informacji: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2019-01-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-01-31 15:03

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

 • autor informacji: Danuta Gurzyńska
  data wytworzenia: 2019-01-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-01-31 11:07

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu STAR 244

 • autor informacji: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2019-01-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-01-29 11:56

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przetargu na sprzedaż ruchomości

 • autor informacji: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2019-01-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-01-22 07:48

INFORMACJA - 24 grudnia 2018 urząd nieczynny

Urząd Miasta i Gminy w Margoninie informuje, że dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) ustalony został dniem wolnym od pracy, za odpracowaniem w dniu 1 grudnia 2018 r. (sobota).

Dnia 1 grudnia 2018 r. Urząd czynny będzie w godz. 7:30-15:30. W w/w dniu KASA będzie nieczynna.

Dnia 1 grudnia 2018 r. Urząd Stanu Cywilnego (ul. Poznańska 8) będzie nieczynny – w przypadku konieczności przyjęcia zgłoszenia zgonu należy kontaktować się z pracownikiem pełniącym dyżur pod numerem telefonu 723 932 476.

 • autor informacji: Karolina Zmudzińska
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-28 14:27

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 190 i 193 (Rondo)

 • opublikował: Karolina Włodarska-Wojtecka
  data publikacji: 2018-10-29 14:35

Informacja dla rolników w sprawie szkód w uprawach spowodowanych suszą

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje rolników o możliwości zgłaszania szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą, celem ich oszacowania przez komisję oraz sporządzenia z tej czynności stosownego protokołu.

Wnioski dostępne będą od dnia 18 czerwca 2018r. w tut. Urzędzie - biuro nr 14 (I piętro) w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30.  
Telefon do kontaktu 67 3541 347.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o prowadzonej towarowej produkcji zwierzęcej.

W przypadku szacowania szkód w uprawach na terenie innej gminy należy dostarczyć oryginał sporządzonego protokołu.

Wnioski należy składać do dnia 13 lipca 2018r.

 • autor informacji: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2018-06-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-18 10:41

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYRAŻENIA OPINII DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻ I SPOŻYWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MARGONIN

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Margonin, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowych uchwał

Prace geodezyjne w zakresie ustalania przebiegu granic prowadzone na terenie gminy Margonin

 • autor informacji: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2018-04-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-17 14:04

INFORMACJA w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej z budżetu Gminy Margonin

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Zgłaszanie szkód w związku z wymarznięciem upraw

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje rolników o możliwości zgłaszania szkód w związku z wymarznięciem upraw.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin do p. Justyny Dziwulskiej, pok. nr 14 (I piętro), tel. 67 35 41 347.

 • autor informacji: Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
  data wytworzenia: 2018-03-16
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-03-16 14:58

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2018 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

 • autor informacji: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2018-03-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-03-13 14:49

Informacja o szkoleniu dla przedsiębiorców poświęconym aplikacji “e-mikrofirma”

 • autor informacji: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-12 08:57

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dot. JPK_VAT "Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany"

 • autor informacji: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-01-30 10:57

Komunikat o zmianie opłat za telewizję kablową

Dla wpłat telewizji kablowej obowiązuje nowy następujący numer rachunku bankowego:

48195000012006003528280003
Idea Bank SA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Odbiorca: Margonin Invest Sp. z o.o., ul Kościuszki 13, 64-830 Margonin.

 • autor informacji: Sandra Wojtecka, Margonin Invest Sp. z o.o.
  data wytworzenia: 2018-01-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-01-08 14:11

Zmiana nazwy ulicy 22-Stycznia - informacje dla mieszkańców

Uwaga
Wojewoda Wielkopolski wydał w dniu 12 grudnia 2017 r. Zarządzenie Zastępcze w sprawie nadania ulicy 22 Stycznia położonej w miejscowości Margonin nazwy Kazimierza Jankowskiego. Zarządzenie wchodzi w życie 29 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 5 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki z dnia 1 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 744):

1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
Zmiany nazw ulic zostaną z urzędu wprowadzone w ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz w ewidencji gruntów i budynków. Zawiadomienia o zmianie ewidencji gruntów i budynków zostaną przesłane do właściwych Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, celem zaktualizowania adresów w księgach wieczystych.

2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów (t.j. dowody osobiste, prawo jazdy, dowody rejestracyjne) zawierających nazwę dotychczasową.
Wymiana ww. dokumentów w związku ze zmianą nazwy ulicy - nie jest konieczna - dokument ten zachowuje swoją ważność do upłynięcia jego terminu ważności. Adres umieszczony w tym dokumencie nie potwierdza faktycznego adresu zameldowania, a zmiana adresu nie stanowi podstawy do jego wymiany.

3. Banki oraz instytucje
Zmianę adresu w bankach i innych instytucjach należy zgłaszać indywidualnie, zgodnie z przyjętymi przez te podmioty zasadami.

Zmiana wpisu w CEIDG, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lub mają we wpisie adres zamieszkania przy ulicy, która zmieni nazwę, będą musieli dokonać zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Konieczne będą również zmiany w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych, jeśli zmieni się nazwa ulicy przy której prowadzona jest działalność, albo adres zamieszkania przedsiębiorcy. Zmiany w CEIDG oraz w zezwoleniach nie podlegają opłacie.

Zmiany we wpisach do KRS
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będą również musieli dokonać zmian jeśli zmieni się nazwa ulicy w danych adresowych.  Zmiany nazwy w rejestrach dokonane na podstawie ustawy dekomunizacyjnej są wolne od opłat.

 • autor informacji: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2017-12-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-21 10:54

Obwieszczenie Wójta Gminy Wągrowiec w sprawie nr OŚM.6220.19.2017.OŚ zawiadomienie stron na podstawie art. 49 ustawy Kpa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od Miasta Margonin do Miasta Wągrowiec"

 • autor informacji: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-06 09:29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - dot. budowy dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV pomiędzy projektowaną stacją GPZ Ostrówki a istniejącą stacją GPZ Sypniewo

 • autor informacji: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-11-29 11:30

Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym w sprawie ustalenia granic

 • autor informacji: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2017-10-10
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-10-10 09:02

Obwieszczenie RDOŚ Poznań

 • autor informacji: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2017-09-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-09-22 10:10

Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, które wystąpiły w miesiącu sierpniu 2017r.

 • autor informacji: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2017-09-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-09-05 15:07

Obwieszczenie

 • autor informacji: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-08-22 13:22

List prezesa KRUS do rolników

 • autor informacji: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2017-06-27
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-06-27 12:43

Informacja - dofinansowanie instalacji OZE

Burmistrz miasta i Gminy Margonin informuje, że Gmina rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca oraz kolektorów słonecznych, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Poziom dofinansowania wynosi 85% kwoty netto. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8%. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23%.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet - deklaracji udziału w Projekcie. Plik z deklaracją w załączeniu (poniżej). Przystępując do projektu należy również przedstawić potwierdzenie prawa własności/współwłasności nieruchomości lub prawa do dysponowania nieruchomością lub Aktualny wyrys z rejestru gruntów lub Aktualna księga wieczysta – szczegóły w Regulaminie.

Ankiety są dostępne również w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7.

Uczestnicy projektu powinni mieć zweryfikowane możliwości posadowienia wybranej instalacji OZE, optymalnych dla danego gospodarstwa domowego.  

Opłaty za inspekcje terenowe:
wysokość wpłaty jest równa iloczynowi ilości przeprowadzonych inspekcji dla poszczególnych źródeł OZE (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna) i kwocie odpowiadającej danej inspekcji określonej poniżej (można wpłacać za 1 lub 2 analizy):

instalacja solarna – 246,50 zł.
instalacja fotowoltaiczna – 270,50 zł.

TERMINY SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI:

21 czerwca 2017 r. (środa)
1) godz. 18:00 – Adolfowo w sali Spółdzielni Adorol (sołectwa: Studźce i Adolfowo)
2) godz. 20:00 – Świetlica Szkolna w Radwankach (sołectwa: Radwanki i Sypniewo)

22 czerwca 2017 r. (czwartek)
3) godz. 18:00 Dom Kultury w Margoninie (sołectwa: Lipiniec, Margońska Wieś i Kowalewo)
4) godz. 20:00 Szkoła w Lipinach (sołectwo: Lipiny)

26 czerwca 2017
5) godz.18:00 Dom Kultury w Margoninie (Margonin)
6) godz. 20:00 Świetlica w Zbyszewicach (sołectwa: Próchnowo, Sułaszewo, Zbyszewice)

Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego:
tel. 579 075 113 lub mailowo: dt@doekogroup.pl

Ankiety uczestnictwa w projekcie można składać w od 13 czerwca 2017 r. do 7 lipca 2017 r.

Osoby które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w Projekcie.

 • autor informacji: Kamil Zagozda
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-06-22 13:50

List prezesa KRUS do rolników

 • autor informacji: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2017-03-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-03-20 12:43

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, iż:

1. terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

w przypadku publicznego przedszkola oraz klas I publicznych szkół podstawowych określa zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin;

2. kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

1) w przypadku publicznego przedszkola określa uchwała nr XXX/349/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin;

2) w przypadku pierwszych klas publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum określa uchwała nr XXX/350/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin.

(podstawa prawna: art. 204 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)).

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
/-/ mgr Janusz Piechocki

 • autor informacji: Danuta Heinisch
  data wytworzenia: 2017-03-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-03-17 08:20
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-17 08:20

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

 • autor informacji: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2017-01-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-01-18 09:00

OBWIESZCZENIE - w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania terenów zielonych i nawadniania gruntów rolnych z sieci wodociągowej dla mieszkańców z terenu wsi Radwanki, Studźce, Adolfowo

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości zarządzenia w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania terenów zielonych i nawadniania gruntów rolnych z sieci wodociągowej dla mieszkańców z terenu wsi Radwanki, Studźce, Adolfowo

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21064
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-04 14:56

Gmina Margonin

ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

NIP 607-00-55-742 / REGON 570791030

Numer PEPPOL: NIP 7661033974

nr rachunku bankowego
94 8945 0002 1300 0101 2000 0020
19 8945 0002 1300 0101 2000 0400 (opłata za odpady)
Bank Spółdzielczy w Chodzieży o/Margonin

kod TERYT:
3001043 - Gmina Margonin
3001044 - miasto Margonin
3001045 - obszar wiejski Gminy Margonin

Dane kontaktowe

tel. 67 28 46 068

fax 67 28 47 273

e-mail: sekretariat@margonin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Godziny urzędowania

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poznańska 8

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1139022
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 11:52

Stopka strony