Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Doposażenie placów zabaw w Margonine, Lipinach, Adolfowie, Radwankach oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Próchnowie

Źródło dofinansowania:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów

Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji: 69.490,12 r.

Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji: 25.000,00 r.

Data zawarcia umowy: 26.05.2014 r.

Cele operacji:
Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie podniesienia atrakcyjności terenów wiejskich poprzez doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Margonin, Lipiny, Studźce-Adolfowo, Radwanki wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Próchnowo.

Opis operacji:
Przedmiot operacji obejmuje doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Margonin, Lipiny, Adolfowo, Radwanki. Doposażenie placów zabaw przyczyni się do poprawy zdolności ruchowej dzieci, a także umożliwi rozwój współzawodnictwa i kreatywności. Miejsca te przyczynią się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Planowane zadanie służyć będzie aktywnym działaniom jego użytkowników, poprawi estetykę i bezpieczeństwo bawiących się dzieci oraz swoim wyglądem i formą wkomponuje się do istniejącego otoczenia. Planowana operacja przyczyni się do rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej. Nastąpi m. in. poprawa jakości spędzania czasu wolnego dzieci, wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby kulturalne i społeczne mieszkańców. Doposażone place zabaw staną się miejscem rozwoju, edukacji i zabawy wielu dzieci. W ramach zadania poza doposażeniem Wnioskodawca wykonał ogrodzenie wokół istniejącego placu zabaw w Próchnowie, które będzie stanowić zabezpieczenie przed potencjalną jego dewastacją (pozostałe place zabaw są ogrodzone).

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Włodarska-Wojtecka
    data wytworzenia: 2015-06-18
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
    data publikacji: 2015-06-19 07:30
  • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
    ostatnia modyfikacja: 2015-09-10 14:02
  • logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

« wstecz

Opis strony

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17182
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-09-10 14:22