Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w referendum na terenie Miasta i Gminy Margonin

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w referendum na terenie Miasta i Gminy Margonin.

 

Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 ze zmianami) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 109/2015 Burmistrza Miasta i Miny Margonin z dnia 6 sierpnia 2015 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w referendum na terenie Miasta i Gminy Margonin:

I. Miasto i Gmina Margonin:

1. Tablice ogłoszeń we wszystkich sołectwach gminy Margonin.

2. Tablice ogłoszeń zlokalizowane na terenie miasta Margonin:

a) ul. Kościelna,

b) ul. Broniewskiego.

II. Przystanek autobusowy w Margoninie, ul. Kościelna 10.

III.Lokale handlowe – witryny lokali sklepowych po uprzednim otrzymaniu zgody właściciela sklepu.

UWAGA! Wszystkie podmioty biorące udział w kampanii referendalnej zainteresowane umieszczeniem plakatów wyborczych w w/w miejscach zobowiązane są do przestrzegania ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami). Plakaty i promocyjne materiały referendalne muszą zostać usunięte w ciągu trzydziestu dni po dniu referendum. Jeżeli po upływie wskazanego terminu materiały referendalne nie będą usunięte Burmistrz Miasta i Gminy Margonin postanowi o ich usunięciu na koszt właściwych podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej. Akcja usuwania na koszt zobowiązanych rozpocznie się niezwłocznie po w/w terminie.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin

/-/ Janusz Piechocki 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Chróścińska
    data wytworzenia: 2015-08-07
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
    data publikacji: 2015-08-07 10:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5794
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-09-07 00:28