Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Kalendarz czynności referendalnych

do dnia 23 lipca 2015 r. 
utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w domach studenckich i zespołach domów studenckich oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów.

do dnia 28 lipca 2015 r. 
zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez podmioty uprawnione o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych;

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

do dnia 7 sierpnia 2015 r.
zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;  

zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum przez podmioty uprawnione

do dnia 16 sierpnia 2015 r.
powołanie obwodowych komisji do spraw referendum; 

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum;

sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum

do dnia 17 sierpnia 2015 r.
zgłaszanie konsulom kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum za granicą przez podmioty uprawnione **)

od dnia 16 sierpnia 2015 r. 
do dnia 23 sierpnia 2015 r.

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 21 sierpnia 2015 r.
powołanie obwodowych komisji do spraw referendum za granicą **)

od dnia 21 sierpnia 2015 r.
do dnia 4 września 2015 r.

nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji referendalnych podmiotów uprawnionych

do dnia 22 sierpnia 2015 r.
zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego

do dnia 28 sierpnia 2015 r.
składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 1 września 2015 r.
zgłaszanie kapitanom polskich statków morskich kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum na polskich statkach morskich przez podmioty uprawnione ***);

składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

do dnia 3 września 2015 r.
powołanie obwodowych komisji wyborczych na polskich statkach morskich ***); 

składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające na statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum utworzonych na tych statkach; 

składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 4 września 2015 r.
o godzinie 24:00

zakończenie kampanii referendalnej

w dniu 6 września 2015 r.
godz. 6:00-22:00

głosowanie

Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. 

Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu wyborczego, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

**) Termin wynikający z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym (M.P. z 2015 r. poz. 633)

***) Termin wynikający z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym (M.P. z 2015 r. poz. 632)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Chróścińska
    data wytworzenia: 2015-08-07
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
    data publikacji: 2015-08-07 15:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6073
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-09-07 00:28