Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zezwolenie na przeprowadzanie imprezy masowej

Podstawa prawna:

 • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2139)

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej,
 2. do wniosku należy dołączyć:
 • program i regulamin imprezy masowej,
 • opinie:
  - Komendanta Policji,
  - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
  - Kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) właściwej ze względu na obszar odpowiedzialności służbowej, która musi zawierać informacje o niezbędnej wielkości jej sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych zagrożeniach, Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub terenie, gdzie impreza masowa będzie organizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informacje o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, oraz informacje o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb: porządkowej i organizacyjnej, w odniesieniu do tych służb przyjmuje się przelicznik: co najmniej 10 osób służby porządkowo-informacyjnej na 300 osób (w tym nie mniej 20% służby porządkowej) i co najmniej 1 osoba służby porządkowo-informacyjnej na następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 15 osób służby porządkowo-informacyjnej na 200 osób i co najmniej 2 osoby służby porządkowo-informacyjnej na każde następne 100 osób (w tym służba porządkowa nie mniej niż 50%),
 • regulamin obiektu, zawierający informację o monitoringu,
 • wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej,
 • graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający oznaczenie:
  - dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności,
  - dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
  - punktów obsługi medycznej,
  - punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych,
  - punktów informacyjnych,
  - lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu,
  - informacje o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
  - informacje o stanie liczebnym, organizacji, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej oraz pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej i informacyjnej i warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,
 • szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
 • informacje o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
 • polisę ubezpieczeniową,
 • pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Opłaty: 82 zł.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Poznańska 8

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Poznańska 8

Kontakt: tel. 67 28 35 330, Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Termin załatwienia sprawy: 7 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje:

Organizator imprezy masowej jest zobowiązany wystąpić do Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Impreza masowa to impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której liczba miejsc udostępnionych dla osób na stadionie, w innym obiekcie nie będącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi nie mniej niż 1000 osób, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku – nie mniej niż 300 osób oraz w przypadku imprezy kulturalnej – nie mniej niż 500 osób.

drukuj (Zezwolenie na przeprowadzanie imprezy masowej)

 • autor informacji: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2015-07-20
 • opublikował: Czesław Bednarz
  data publikacji: 2014-08-08 12:05
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-20 08:10

Pliki do pobrania

drukuj (Pliki do pobrania)

 • autor informacji: Czesław Bednarz
  data wytworzenia: 2014-08-08
 • opublikował: Czesław Bednarz
  data publikacji: 2014-08-08 12:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2013
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-20 08:10

Gmina Margonin

ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

NIP 607-00-55-742 / REGON 570791030

nr rachunku bankowego
94 8945 0002 1300 0101 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Chodzieży o/Margonin

kod TERYT:
3001043 - Gmina Margonin
3001044 - miasto Margonin
3001045 - obszar wiejski Gminy Margonin

Dane kontaktowe

tel. 67 28 46 068

fax 67 28 47 273

e-mail: sekretariat@margonin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Godziny urzędowania

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poznańska 8

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 833065
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-24 15:03

Stopka strony