Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie - „Turystyka i krajoznawstwo”

W dniu 2 lipca 2021 r. Stowarzyszenie Margońska Wieś Dziś i Jutro z siedzibą w: Margońska Wieś 14, 64-830 Margonin - złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu Turystyki i krajoznawstwa pn. „Tajemnicze Świętokrzyskie” - w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, złożoną ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Margonin, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Margonin.

Uwagi do oferty można zgłaszać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 27, 64-830 Margonin w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30) lub drogą elektroniczną na adres: joanna.koczorowska@margonin.pl na właściwym formularzu (skan
z podpisem) do dnia 9 sierpnia 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
  data wytworzenia: 2021-08-02
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-08-02 13:12
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-02 13:01

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie - „Turystyka i krajoznawstwo” - pliki do pobrania

 • SKM_554e21080212380.pdf (PDF) 1578.88kB
  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy z 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) - dalej u.o.d.c., ustawy nie stosuje się do treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
   data wytworzenia: 2021-08-02
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2021-08-02 13:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
   data wytworzenia: 2021-08-02
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2021-08-02 13:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17379
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-08-02 13:15