Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Margonin na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Gminy Margonin tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (tj. Dz.U. z 2016 r. Nr poz. 570).

W terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Urzędu Miasta i Gminy Margonin, oferta jest zamieszczana na okres 7 dni w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.margonin.pl (w zakładce "Organizacje pozarządowe NGO - Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji"),
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Margonin www.margonin.pl
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Margonin

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać osobiście w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 27, 64-830 Margonin lub drogą elektroniczną na adres: katarzyna.kupniewska@margonin.pl na właściwym formularzu (skan z podpisem).

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez organizację na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (tj. Dz.U. z 2016 r. Nr poz. 570).w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

 • opublikował: Katarzyna Kupniewska
  data publikacji: 2016-06-09 09:53
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-06 14:50

Rejestr zmian

 • zmieniono 2016-06-09 09:57 przez Katarzyna Kupniewska
 • zmieniono 2016-06-09 12:01 przez Katarzyna Kupniewska
 • zmieniono 2016-07-06 14:50 przez Krzysztof Maciejewski

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9030
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-25 15:44

Gmina Margonin

ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

NIP 607-00-55-742 / REGON 570791030

Numer PEPPOL: NIP 7661033974

nr rachunku bankowego
94 8945 0002 1300 0101 2000 0020
19 8945 0002 1300 0101 2000 0400 (opłata za odpady)
Bank Spółdzielczy w Chodzieży o/Margonin

kod TERYT:
3001043 - Gmina Margonin
3001044 - miasto Margonin
3001045 - obszar wiejski Gminy Margonin

Dane kontaktowe

tel. 67 28 46 068

fax 67 28 47 273

e-mail: sekretariat@margonin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Godziny urzędowania

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poznańska 8

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1177796
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 14:15

Stopka strony