Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Wymagane dokumenty:

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty: Nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta i Gminy Margonin, sekretariat Urzędu

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta i Gminy Margonin, pokój nr 14

Kontakt: tel. 67 35 41 346, Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

 • Brak w przypadku złożenia prawidłowej deklaracji.
 • W przypadku prowadzenia postępowania przez organ podatkowy odwołanie od wydanej decyzji podatkowej wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.

Inne informacje:

 • właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dnia od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
 • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana
 • w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu
 • wpłacać obliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy.
 • autor informacji: Monika Melińska
  data wytworzenia: 2016-07-11
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2016-07-11 11:25
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-20 08:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3103
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-20 08:23

Gmina Margonin

ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

NIP 607-00-55-742 / REGON 570791030

Numer PEPPOL: NIP 7661033974

nr rachunku bankowego
94 8945 0002 1300 0101 2000 0020
19 8945 0002 1300 0101 2000 0400 (opłata za odpady)
Bank Spółdzielczy w Chodzieży o/Margonin

kod TERYT:
3001043 - Gmina Margonin
3001044 - miasto Margonin
3001045 - obszar wiejski Gminy Margonin

Dane kontaktowe

tel. 67 28 46 068

fax 67 28 47 273

e-mail: sekretariat@margonin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Godziny urzędowania

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poznańska 8

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1273702
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 12:01

Stopka strony