Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Informacja o stanie przyjmowanych spraw

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. d i e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) udostępnieniu podlega m. in. informacja publiczna o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

 1. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Margonin załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności, zgodnie z obowiązującymi w danym zakresie przepisami.
 2. Informacji o stanie spraw udzielają poszczególni pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za ich załatwienie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Maciejewski
  data wytworzenia: 2015-05-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-05-19 16:06

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Urząd Miasta i Gminy w Margoninie udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z urzędem:

 • poczta elektroniczna: sekretariat@margonin.pl - adres do Sekretariatu. Na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie, itp.
 • fax: 67 284 72 73

Ponadto osobie uprawnionej przysługuje prawo do skorzystania z usług:

 • tłumacza PJM (polski język migowy),
 • tłumacza SJM (system językowo – migowy),
 • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie urzędu.

Świadczenie może być również realizowane przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie posługującego się PJM.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Czesław Bednarz
  data wytworzenia: 2014-08-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-12 14:12
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-14 11:22

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - pliki do pobrania

drukuj całą stronę

Opis strony

Informacje w sprawie sposobu załatwiania spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin, formularze do pobrania

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12233
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-09-02 09:32