Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XLI/464/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2018.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 12:47

UCHWAŁA NR XLI/465/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2018.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 12:50

UCHWAŁA NR XLI/466/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2018.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 12:51

UCHWAŁA NR XLI/467/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Margonin przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 12:53

UCHWAŁA NR XLI/468/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Margonin w 2018 roku

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 12:54

UCHWAŁA NR XLI/469/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Gminy Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 12:55

UCHWAŁA NR XLI/470/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych klasa 7-8 w Mieście i Gminie Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 12:56

UCHWAŁA NR XLI/471/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 12:58

UCHWAŁA NR XLI/472/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 12:59

UCHWAŁA NR XLI/473/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 13:01

UCHWAŁA NR XLI/474/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia w formie przetargu nieruchomości w Margońskiej Wsi

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 13:13

UCHWAŁA NR XLI/475/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia w formie przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Lipinach

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 13:15

UCHWAŁA NR XLI/476/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia w formie przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Sułaszewie

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 13:16

UCHWAŁA NR XLI/477/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Studźce, w rejonie ul. Słonecznej i ul. Pogodnej

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 13:17

UCHWAŁA NR XLI/478/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. Kościuszki

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 13:20

UCHWAŁA NR XLI/479/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 13:22

UCHWAŁA NR XLI/480/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 - 2022

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 13:23

UCHWAŁA NR XLII/481/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-03-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-03-12 08:32

UCHWAŁA NR XLII/482/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-03-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-03-12 08:33

UCHWAŁA NR XLII/483/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 - 2022

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-03-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-03-12 08:34

UCHWAŁA NR XLII/484/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w Margoninie

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-03-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-03-12 08:36

UCHWAŁA NR XLIII/485/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej działek gruntu w Sypniewie

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-05 08:51

UCHWAŁA NR XLIII/486/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy Margonin działki gruntu w Sypniewie

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-05 08:52

UCHWAŁA NR XLIII/487/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Margonin w 2018 roku

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-05 08:54

UCHWAŁA NR XLIII/488/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji, trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Margonin, sposobu jej rozliczania

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-05 08:55

UCHWAŁA NR XLIII/489/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-05 08:56

UCHWAŁA NR XLIII/490/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 - 2022

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-05 08:57

UCHWAŁA NR XLIII/491/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zapewnienia finansowania przez gminę kosztów realizacji zadania pn.: "Budowa budynku nowej filii bibliotecznej w Adolfowie" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet Infrastruktura bibliotek 2016-2020

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-05 08:58

UCHWAŁA NR XLIV/492/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/177/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie statutu Gminy Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-07 10:17

UCHWAŁA NR XLIV/493/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej w Adolfowie, na rzecz Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-07 10:22

UCHWAŁA NR XLIV/494/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany granic Sołectwa Sypniewo i Sołectwa Sułaszewo w Gminie Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-07 10:25

UCHWAŁA NR XLIV/495/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Margonin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w okręgu wyborczym

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-07 10:32

UCHWAŁA NR XLIV/496/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Margonin na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-07 10:33

UCHWAŁA NR XLV/497/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/442/2017 Rady Miasta i Gminy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2018 r.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLV/498/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w Margoninie

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLV/499/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLV/500/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej działki gruntu w Margoninie

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLV/501/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piła

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLV/502/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodzież

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLV/503/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLV/504/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 - 2022

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLV/505/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Margonin w 2018 roku

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLV/506/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Margonin w 2018 roku

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLV/507/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na własność Gminy Margonin lokalu użytkowego w Margoninie

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 366
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-09 15:21

Gmina Margonin

ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

NIP 607-00-55-742 / REGON 570791030

nr rachunku bankowego
94 8945 0002 1300 0101 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Chodzieży o/Margonin

kod TERYT:
3001043 - Gmina Margonin
3001044 - miasto Margonin
3001045 - obszar wiejski Gminy Margonin

Dane kontaktowe

tel. 67 28 46 068

fax 67 28 47 273

e-mail: sekretariat@margonin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Godziny urzędowania

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poznańska 8

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 522449
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-23 17:04

Stopka strony