Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-29 14:09

UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-29 14:09

UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego oraz Przewodniczącego

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-29 14:09

UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta i Gminy Margonin, ustalenia ich składu osobowego oraz Przewodniczących

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-29 14:09

UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej, ustalenia jej składu osobowego oraz Przewodniczącego

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-29 14:09

UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-29 14:09

UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:18

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody wielkopolskiego

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-31 11:03

UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:20

UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2019 na obszarze miasta i gminy Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:21

UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ponownego wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:21

UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:22

UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:23

UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Margonin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Lipinach

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:24

UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Margonin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Radwankach

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:24

UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Margonin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Margoninie

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:25

UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Margonin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:26

UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:27

UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:28

UCHWAŁA NR II/19/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:29

UCHWAŁA NR II/20/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:29

UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:31

UCHWAŁA NR II/22/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:31

UCHWAŁA NR II/23/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:33

UCHWAŁA NR II/24/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu – pomoc Gminy Margonin ” na lata 2019-2023.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:34

UCHWAŁA NR II/25/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:34

UCHWAŁA NR II/26/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 - 2023

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:35

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 991
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-31 11:05

Gmina Margonin

ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

NIP 607-00-55-742 / REGON 570791030

Numer PEPPOL: NIP 7661033974

nr rachunku bankowego
94 8945 0002 1300 0101 2000 0020
19 8945 0002 1300 0101 2000 0400 (opłata za odpady)
Bank Spółdzielczy w Chodzieży o/Margonin

kod TERYT:
3001043 - Gmina Margonin
3001044 - miasto Margonin
3001045 - obszar wiejski Gminy Margonin

Dane kontaktowe

tel. 67 28 46 068

fax 67 28 47 273

e-mail: sekretariat@margonin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Godziny urzędowania

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poznańska 8

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1274678
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 10:15

Stopka strony