Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Margonin w 2019 roku

 • autor informacji: Sylwia Mirecka
  data wytworzenia: 2019-01-07
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-01-07 11:47

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przetargu na sprzedaż ruchomości

 • autor informacji: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2019-01-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-01-22 07:48

ZARZĄDZENIE NR 6/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2019-01-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-01-22 07:48

Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

 • autor informacji: Danuta Gurzyńska
  data wytworzenia: 2019-01-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-01-31 11:13

Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 08 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2019 r.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-08 15:07

Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 08 lutego 2019 roku w sprawie ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2019 r.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-08 15:07

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2019 r. i przyjęcia regulaminu pracy komisji.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-08 15:08

Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich na terenie Gminy Margonin.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-11
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-11 12:26

Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2019 z 8 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich na terenie Gminy Margonin.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-12 14:06

Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2019 r.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-03-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-19 07:36

Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Margoninie

 • autor informacji: Danuta Gurzyńska
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-11 13:08

Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad korzystania z wyciągu nart wodnych

 • autor informacji: Sylwia Mirecka
  data wytworzenia: 2019-03-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-29 13:13

Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 2 kwietnia 2019 r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 marca 2019r. W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Margoninie.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 11 kwietnia 2019 r. W sprawie ogłoszenia wykazu działek gruntu przeznaczonych do zbycia w formie przetargu.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 11 kwietnia 2019r. W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im, Mikołaja Kopernika w Margoninie.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 11 kwietnia 2019 r. W sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 kwietnia 2019r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miasta i Gminy Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 kwietnia 2019 r. W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresy administracji publicznej.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie

 • autor informacji: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2019-11-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-11-18 09:15

Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 kwietnia 2019 r. W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 kwietnia 2019 r. W sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 kwietnia 2019 r. W sprawie powołania koordynatora gminnego zespołu informatycznego.

 • autor informacji: Piotr Żurawski
  data wytworzenia: 2019-05-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-08 14:31
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-24 12:50

Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 kwietnia 2019 r. W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Margonin oraz zagwarantowania właściwego wykonania zadań informatycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 • autor informacji: Piotr Żurawski
  data wytworzenia: 2019-05-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-08 14:32
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-24 13:08

Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 kwietnia 2019 r. W sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 kwietnia 2019 r. W sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na 2019 rok.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 kwietnia 2019 r. W sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych na 2019 rok.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 kwietnia 2019 r. W sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin wprowadzonego zarządzeniem nr 55/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 kwietnia 2015 roku, zmienionym zarządzeniem nr 17/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz nr 18/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 kwietnia 2019 r. W sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 kwietnia 2019 r. W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin oraz ustalenia składu komisji przeprowadzającej te czynności.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 kwietnia 2019 r. W sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Margonin do prowadzenia spraw gminy.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 kwietnia 2019 r. W sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Margonin do prowadzenia spraw gminy.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 kwietnia 2019 r. W sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Margonin do prowadzenia spraw gminy.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 maja 2019 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 maja 2019 r. W sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na 2019 rok.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 maja 2019 r. W sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych na 2019 rok.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 maja 2019 r. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia, użyczenia.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 8 maja 2019 r. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia oraz użyczenia.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 maja 2019 r. W sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 22 maja 2019 r. W sprawie ogłoszenia wykazu działek gruntu przeznaczonych do zbycia w formie przetargu.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 22 maja 2019 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 22 maja 2019 r. W sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na 2019 rok.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 22 maja 2019 r. W sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych na 2019 rok.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 maja 2019 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 maja 2019 r. W sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy na 2019 rok.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 maja 2019 r. W sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych na 2019 rok.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

ZARZĄDZENIE NR 76/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Margonin za rok 2018.

 • autor informacji: Franciszek Wyrwa
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-31 13:22
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-31 13:26

Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 czerwca 2019 r. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia, użyczenia.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 czerwca 2019 r. W sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Gminy Margonin.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-24 14:16

Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie zasad korzystania z kompleksu zjeżdżalni wodnych

 • autor informacji: Sylwia Mirecka
  data wytworzenia: 2019-06-10
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-10 10:39

Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania terenów zielonych i nawadniania gruntów rolnych z sieci wodociagowej dla mieszkańców z terenu gminy Margonin

 • autor informacji: Sekretariat UMiG Margonin
  data wytworzenia: 2019-06-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-17 08:14

Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania zmian w Statutach jednostek pomocniczych Gminy Margonin.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-09-02
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-09-03 10:19

Zarządzenie

 • autor informacji: Izabela Wolniewicz
  data wytworzenia: 2019-09-10
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-09-10 09:03

Zarządzenie nr 106.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-09-11 12:19

ZARZĄDZENIE NR 111/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 16 września 2019 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej

 • autor informacji: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2019-09-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-09-17 13:55

Zarządzenie

 • autor informacji: Izabela Wolniewicz
  data wytworzenia: 2019-09-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-09-17 14:16

ZARZĄDZENIE NR 112/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany inwentaryzacji rocznej

 • autor informacji: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-09-26 08:54

ZARZĄDZENIE NR 119/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z 14 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Margonin z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-10-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-10-15 07:47

ZARZĄDZENIE NR 122/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany inwentaryzacji rocznej

 • autor informacji: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2019-10-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-10-18 14:17

Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad wędkowania na Jeziorze Margonińskim, Jeziorze Zbyszewickim i zbiorniku „Rutki”

 • autor informacji: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-12-27
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-12-30 08:49

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1615
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-30 08:49

Gmina Margonin

ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

NIP 607-00-55-742 / REGON 570791030

Numer PEPPOL: NIP 7661033974

nr rachunku bankowego
94 8945 0002 1300 0101 2000 0020
19 8945 0002 1300 0101 2000 0400 (opłata za odpady)
Bank Spółdzielczy w Chodzieży o/Margonin

kod TERYT:
3001043 - Gmina Margonin
3001044 - miasto Margonin
3001045 - obszar wiejski Gminy Margonin

Dane kontaktowe

tel. 67 28 46 068

fax 67 28 47 273

e-mail: sekretariat@margonin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Godziny urzędowania

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poznańska 8

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1273770
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 12:01

Stopka strony