Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

Ewidencja pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Ewidencja pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Ewidencja przedsiębiorców prowadzących w działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Ewidencja przedsiębiorców prowadzących w działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Ewidencja przedsiębiorców prowadzących w działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Ewidencja przedsiębiorców prowadzących w działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Margonin

Rejestr miejscowości Gminy Margonin

Rejestr miejscowości Gminy Margonin

Rejestr ulic Gminy Margonin

Rejestr ulic Gminy Margonin

Rejestry i listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej

Rejestry i listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej

Wykaz zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wykaz zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Rejestr wydanych decyzji na świadczenia rzeczowe i osobiste przewidziane do realizacji na rzecz obrony cywilnej

Rejestr wydanych decyzji na świadczenia rzeczowe i osobiste przewidziane do realizacji na rzecz obrony cywilnej

Dziennik ewidencji dokumentów niejawnych

Dziennik ewidencji dokumentów niejawnych.

Obrót nieruchomościami

Obrót nieruchomościami

Zasób nieruchomości gminnych

Zasób nieruchomości gminnych

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Rejestr umów najmu i dzierżawy oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin

Rejestr umów najmu i dzierżawy oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Margonin

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Margonin

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wykaz dziennych opiekunów

Wykaz dziennych opiekunów na terenie Miasta i Gminy Margonin

Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony

Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony

Ewidencja podatkowa nieruchomości

Ewidencja podatkowa nieruchomości

Rejestr zaświadczeń podatkowych

Rejestr zaświadczeń podatkowych

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

Rejestr petycji

Rejestr petycji

Rejestr zamieszkania cudzoziemców

Rejestr zamieszkania cudzoziemców

Rejestr testamentów

Rejestr testamentów

Księgi stanu cywilnego

Księgi stanu cywilnego

Rejestr mieszkańców

Rejestr mieszkańców

Rejestr wyborców

Rejestr wyborców

Straż Miejska

Straż Miejska

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 59107
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-24 09:54