Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie art. 9 i art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), § 8 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest przez Wydział Organizacyjny i Kadr Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie (pokój nr 11, tel. (67) 28-46-068 wew. 13) i obejmuje następujące instytucje:

 1. Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Margoninie,
 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie.

Dane zawarte w rejestrze instytucji kultury udostępnia się przez:

 1. Otwarty dostęp do zawartości rejestru – jest bezpłatny i odbywa się za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej, w którym Gmina Margonin udostępnia informację publiczną;
 2. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej odbywa się na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. z 2014 r. Dz.U. poz. 1628) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz.U. Nr 187, poz. 1330). Składający wniosek może uiszczać zapłatę bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Margonin lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Margonin: 94 8945 0002 1300 0101 2000 0020. Jednocześnie zgodnie z §10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury można przeglądać w godzinach urzędowania tj. w godzinach od 7:30 – 15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Margoninie (64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13, pokój nr 11).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Zmudzińska
  data wytworzenia: 2015-05-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-05-18 12:32
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-06 11:06

Rejestr Instytucji Kultury

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44135
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-01-19 14:22