Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR III/27/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2019.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:09

UCHWAŁA NR III/28/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2019.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:10

UCHWAŁA NR III/29/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:11

UCHWAŁA NR III/30/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Margonin w 2019 roku

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:11

UCHWAŁA NR III/31/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:12

UCHWAŁA NR III/32/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2019 - 2024

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:13

UCHWAŁA NR III/33/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:14

UCHWAŁA NR III/34/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:15

UCHWAŁA NR III/35/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich (obszar byłego ośrodka jeździeckiego)

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:15

UCHWAŁA NR III/36/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielania osobom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Margonin jednorazowego wsparcia rzeczowego z tytułu urodzenia się dziecka.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:16

UCHWAŁA NR III/37/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XVII/207/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie w Margonińskie Centrum Kultury.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:17

UCHWAŁA NR IV/38/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/320/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Margoninie” oraz nadania jej statutu.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-03-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-18 07:58
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 08:00

UCHWAŁA NR IV/39/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin (PSG)

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-03-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-18 08:00
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 08:01

UCHWAŁA NR IV/40/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin (ENEA)

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-03-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-18 08:01

UCHWAŁA NR IV/41/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin (Wodociągi)

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-03-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-18 08:02

UCHWAŁA NR IV42/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-03-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-18 08:03

UCHWAŁA NR IV/44/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Zbyszewicach

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-03-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-18 08:04

UCHWAŁA NR IV/45/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Margoninie

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-03-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-18 08:05

UCHWAŁA NR IV/46/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu Margonińska Karta Seniora

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-03-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-18 08:06

UCHWAŁA NR IV/47/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-21 08:55

UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Margonin w 2019 roku

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-21 08:55

UCHWAŁA NR V/49/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Margonin, w rejonie ul. Szamocińskiej, Polnej i Stajennej.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-21 08:55

UCHWAŁA NR V/50/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Margonin oraz wsi Klotyldzin, w rejonie stadionu sportowego.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-21 08:55

UCHWAŁA NR V/51/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-21 08:55

UCHWAŁA NR V/52/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2019 - 2024

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-21 08:55

UCHWAŁA NR V/53/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Margoninie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-21 08:55

UCHWAŁA NR V/54/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-21 08:55

UCHWAŁA NR VI/55/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/2018 Rady Miasta i Gminy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2019 r.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:13

UCHWAŁA NR VI/56/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie i zmiany jej statutu.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:16

UCHWAŁA NR VI/57/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej Jezioro Żońskie

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:17

UCHWAŁA NR VI/58/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:17

UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/539/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:18

UCHWAŁA NR VI/60/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Margonin, wyznaczenia inkasentów oraz wygrodzenia za inkaso.

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:19

UCHWAŁA NR VI/61/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piła

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:20

UCHWAŁA NR VI/62/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:22

UCHWAŁA NR VI/63/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2019 - 2024

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:23

UCHWAŁA NR VI/64/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:24

UCHWAŁA NR VI/65/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:25

UCHWAŁA NR VI/66/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:26

UCHWAŁA NR VI/67/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Margonin w 2019 roku

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:26

UCHWAŁA NR VII/68/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących teren plaży miejskiej w Margoninie

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-17 07:49

UCHWAŁA NR VII/69/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane

 • UCHWAŁA NR VII/69/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 17 maja 2019 r. (PDF) (406.71kB)
  UCHWAŁA NR VII/69/2019
  RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
  z dnia 17 maja 2019 r.
  w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
  zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin, ustalenia
  maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz ustalenia
  specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest
  przyznawane.
 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-17 07:49

UCHWAŁA NR VIII/70/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/71/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za rok 2018

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/72/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Margonin za 2018 rok

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/73/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Margoninie

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/74/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Lipinach

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/75/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów w Młynarach

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/76/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto i Gminę Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/77/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/ 78/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/79/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Margonin, wyznaczenia inkasentów oraz wygrodzenia za inkaso

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/80/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/81/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/82/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/83/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2019 - 2024

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/84/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Margonin”

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/85/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Margonin w 2019 roku

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/86/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród Burmistrza Miasta i Gminy Margonin dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/87/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VII/88/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 12:30

UCHWAŁA NR IX/90/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-29 12:24

UCHWAŁA NR IX/90/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Margonin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-29 12:26

UCHWAŁA INTENCYJNA NR IX/91/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie funkcjonowania szkół na terenie Miasta i Gminy Margonin

 • autor informacji: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-29 12:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 224
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-29 12:30

Gmina Margonin

ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

NIP 607-00-55-742 / REGON 570791030

Numer PEPPOL: NIP 7661033974

nr rachunku bankowego
94 8945 0002 1300 0101 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Chodzieży o/Margonin

kod TERYT:
3001043 - Gmina Margonin
3001044 - miasto Margonin
3001045 - obszar wiejski Gminy Margonin

Dane kontaktowe

tel. 67 28 46 068

fax 67 28 47 273

e-mail: sekretariat@margonin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Godziny urzędowania

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poznańska 8

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 953098
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-17 14:17

Stopka strony