Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 1/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-08-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-08-31 08:08

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 03 stycznia 2020 r. w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Margonin w 2020 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Mirecka
  data wytworzenia: 2020-01-03
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-01-03 14:23

Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-08-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-08-31 08:08

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-01-31 12:16

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2020 r. i przyjęcia regulaminu pracy komisji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-01-31 12:17

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-01-31 12:18

Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-08-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-08-31 08:20

Zarządzenie nr 29/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji wyborczej oraz ustalenia terminu wyboru przedstawiciela pracowników w celu dokonywania w imieniu pracowników uzgodnień z pracodawcą w zakresie prowadzonej przez pracodawcę działalności socjalnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-08-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-08-31 08:20

Zarządzenie nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia funkcjonowania targowiska miejskiego w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2020-03-13 15:14

targowisko 1

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-03-31 11:11

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2020-03-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-03-19 09:35

Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin oraz ustalenia składu komisji przeprowadzającej te czynności

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-08-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-08-31 08:20

Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania przedstawiciela pracowników

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-08-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-08-31 08:20

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Bogacz
  data wytworzenia: 2020-05-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-05-08 13:52

targowisko 2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-03-31 11:11

Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin oraz ustalenia składu komisji przeprowadzającej te czynności

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-08-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-08-31 08:20

zarządzenie w sprawie funkcjonowania targowiska w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-04-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-21 14:49

Zarządzenie w sprawie funkcjonowania targowiska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-04-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-22 11:18

Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy Margonin oraz jednostek podległych w czasie stanu epidemii.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-23
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-23 15:12

ZARZĄDZENIE Nr 51/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 16.04.2020 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamil Zagozda
  data wytworzenia: 2020-05-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-05-04 12:19

Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie funkcjonowania sal wiejskich będących własnością Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-06-02
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-06-02 13:44

Zarządzenie nr 66/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-08-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-08-31 08:20

Zarządzenie nr 67/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego w powszechnym spisie rolnym w 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-06-15 10:36

Zarządzenie nr 68/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w powszechnym spisie rolnym w 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-06-15 10:36

Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-08-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-08-31 08:20

Zarządzenie nr 90/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-08-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-08-31 08:20

Zarządzenie nr 92/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia zarządzania Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-08-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-08-31 08:20

Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin oraz ustalenia składu komisji przeprowadzającej te czynności

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-08-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-08-31 08:20

Zarządzenie nr 98/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin oraz ustalenia składu komisji przeprowadzającej te czynności

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-08-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-08-31 08:20

Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-08-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-08-31 08:20

Zarządzenie Nr 100/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-09-01
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-09-02 09:42

Zarządzenie Nr 108/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-09-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-09-15 14:11

ZARZĄDZENIE NR 109/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 15 września 2020 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2020-09-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-09-17 11:17

ZARZĄDZENIE NR 110/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Margonin oraz radnych Rady MiG Margonin i Sołtysów

 • ZARZĄDZENIE NR 110/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 15 września 2020 r. (PDF) 621.88kB
  ZARZĄDZENIE NR 110/2020
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN
  z dnia 15 września 2020 r.
  w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych i urządzeń
  mobilnych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Margonin oraz radnych Rady MiG Margonin
  i Sołtysów

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Fuhrmann
   data wytworzenia: 2020-09-17
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2020-09-17 11:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2020-09-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-09-17 11:18

ZARZĄDZENIE NR 116/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Miasta i Gminy Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-09-18 15:19

Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 września 2020 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-09-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-09-21 13:26

Zarządzenie Nr 113/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 września 2020 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2020-09-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-09-21 13:26

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 548
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-21 13:26