Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Powszechny spis rolny w 2020r.

W 2020r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony powszechny spis rolny. W celu wykonywania prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego w 2020 roku na terenie gminy Margonin utworzone zostało Gminne Biuro Spisowe. Obowiązek zapewnienia funkcjonowania gminnego biura spisowego , nakłada na jednostki samorządu terytorialnego ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Spis rolny ma zostać przeprowadzony w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, przeprowadzany będzie w gospodarstwach indywidualnych i w gospodarstwach rolnych osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-06-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-06-09 13:15

Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020r.

Ustawa o powszechnym spisie rolnym (plik do pobrania).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-06-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-06-09 13:18

Adres oficjalnej strony internetowej dotyczącej spisu rolnego w 2020r.

https://rolny.spis.gov.pl/

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-06-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-06-09 13:18

Zarządzenie nr 67/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego w powszechnym spisie rolnym w 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-06-15 10:36

Zarządzenie nr 68/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w powszechnym spisie rolnym w 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-06-15 10:36

Powszechny Spis Rolny 2020 r. - podstawowe informacje

Od 1 września 2020 r., przez trzy miesiące, na terenie całego kraju, prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny. Zgodnie z ustawą z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 443), obowiązek udzielenia informacji w spisie spoczywa na użytkowniku gospodarstwa rolnego, za którego uważa się osobę fizyczną lub prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, faktycznie użytkującą gospodarstwo rolne (tj. na której rachunek i w której imieniu gospodarstwo jest prowadzone i która jest odpowiedzialna za gospodarstwo prawnie i ekonomicznie), niezależnie od tego, czy jest właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje je z innego tytułu (np. na podstawie umowy ustnej lub bezumownie) i niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 113
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-30 09:23