Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010r. Nr 217 poz. 1427 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2011r. Nr 220 poz.1306 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz.1628 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • tytuł prawny do lokalu (kopia).

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Opłata: opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł

Termin załatwienia sprawy: Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego – ul. Poznańska 8

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Miejsce załatwienia spraw: Urząd Stanu Cywilnego – ul. Poznańska 8

Kontakt: tel. 67 28 46 700, 67 28 46 906, Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Inne informacje:

Podanie o wymeldowanie decyzją administracyjną, osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się składa właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

drukuj (Wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2016-02-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2016-03-02 14:46
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-20 08:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19635
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-04 11:13