Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015r. poz.388 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz.783)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz.10)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz.2135 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2011r. Nr 243 poz.1450 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2011r. Nr 195 poz.1153 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,
 • dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,
 • dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa:

 • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę zgłaszającą wymeldowanie reprezentuje pełnomocnik)

Opłaty administracyjne:

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych z rejestru zamieszkania, rejestru zamieszkania cudzoziemców wynosi 31,00 zł. 

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego -zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego – ul. Poznańska 8

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Miejsce załatwienia spraw: Urząd Stanu Cywilnego – ul. Poznańska 8

Kontakt: tel. 67 28 46 700, 67 28 46 906, Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Inne informacje:

Wniosek o udostępnienie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców ewidencji ludności złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

drukuj (Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2016-02-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2016-03-02 15:29
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-20 08:03

Pliki do pobrania

drukuj (Pliki do pobrania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2016-02-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2016-03-02 15:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19586
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-04 11:13